CHƯƠNG 3: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC . CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 18 trang 73 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 18 trang 73 VBT toán 7 tập 2. Trong một tam giác cân, một cạnh bằng 25cm, một cạnh bằng 10cm. Hỏi cạnh đáy có độ dài bao nhiêu ?...

Xem lời giải

Bài 19 trang 73 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 19 trang 73, 74 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC và M là một điểm nằm trong tam giác. Gọi I là giao điểm của đường thẳng BM và cạnh AC...

Xem lời giải

Bài 20 trang 74 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 20 trang 74 VBT toán 7 tập 2. Tìm chu vi của một tam giác cân biết độ dài hai cạnh của nó là 3,9cm và 7,9cm...

Xem lời giải

Bài 21 trang 74 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 21 trang 74 VBT toán 7 tập 2. Một cách chứng minh khác của bất đẳng thức tam giác: Cho tam giác ABC. Giả sử BC là cạnh lớn nhất. Kẻ đường vuông góc AH ...

Xem lời giải

Bài 22 trang 75 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 22 trang 75 VBT toán 7 tập 2. Ba thành phố A, B, C là ba đỉnh của một tam giác; biết rằng AC = 30km, AB = 90km. a) Nếu đặt ở C máy phát sóng truyền...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 4 trang 76 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 76 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Gọi G là trọng tâm của tam giác đó. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng...

Xem lời giải

Bài 23 trang 76 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 23 trang 76 VBT toán 7 tập 2. Biết rằng: Trong một tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền. Hãy giải bài toán sau...

Xem lời giải

Bài 24 trang 77 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 24 trang 77 VBT toán 7 tập 2. Chứng minh định lí: Trong một tam giác cân, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên thì bằng nhau...

Xem lời giải

Bài 25 trang 77 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 25 trang 77 VBT toán 7 tập 2. Hãy chứng minh định lí đảo của định lí trên: Nếu tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau thì tam giác đó cân...

Xem lời giải

Bài 26 trang 78 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 26 trang 78 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác DEF cân tại D với đường trung tuyến DI. a) Chứng minh ∆DEI = ∆DFI; b) Các góc DIE và góc DIF là những góc gì ?...

Xem lời giải

Bài 27 trang 78 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 27 trang 78 VBT toán 7 tập 2. Cho G là trọng tâm của tam giác đều ABC. Chứng minh rằng GA = GB = GC...

Xem lời giải

Bài 28 trang 79 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 28 trang 79 VBT toán 7 tập 2. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Trên tia AG lấy điểm G’ sao cho G là trung điểm của AG’. a) So sánh các cạnh...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 5 trang 80 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 5 trang 80 vở bài tập toán 7 tập 2. Gọi Oz là tia phân giác của góc xOy. Từ điểm M thuộc Oz lần lượt kẻ các đường vuông góc MA đến Ox và MB đến Oy...

Xem lời giải

Bài 29 trang 80 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 29 trang 80, 81 vở bài tập toán 7 tập 2. Cho góc xOy. a) Hãy nêu cách vẽ tia phân giác của góc xOy bằng thước hai lề. b) Hãy giải thích cách vẽ trong câu a...

Xem lời giải

Bài 30 trang 81 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 30 trang 81 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng giao điểm của hai tia phân giác của hai góc ngoài tại B và C (phía bên trong góc A)...

Xem lời giải

Bài 31 trang 82 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 31 trang 82 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác nhọn ABC. Tìm điểm D thuộc đường trung tuyến AM sao cho D cách đều hai cạnh của góc B...

Xem lời giải

Bài 32 trang 82 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 32 trang 82, 83 VBT toán 7 tập 2. Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B, trên tia Oy lấy hai điểm C và D sao cho OA = OC; OB = OD...

Xem lời giải

Bài 33 trang 83 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 33 trang 83 VBT toán 7 tập 2. Một mảnh sắt ABC có hình dạng một góc (h.32). Vì không dễ dàng gấp mảnh sắt để xác định tia phân giác của góc B nên ta sẽ áp dụng bài 32 ...

Xem lời giải

Bài 34 trang 83 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 34 trang 83, 84 VBT toán 7 tập 2. Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O (h.33). Chứng minh rằng : a) Nếu Oz là tia phân giác của góc xOy ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 6 trang 84 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 6 trang 84 VBT toán 7 tập 2. Gọi D là một điểm nằm bên trong tam giác ABC. Hãy điền vào chỗ trống trong các khẳng định sau để được khẳng định đúng...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác