Bài 4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Bình chọn:
4.6 trên 82 phiếu
Phần câu hỏi bài 4 trang 120 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 120 VBT toán 7 tập 1. Cho hình 23 và góc OAI = 100^o. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi khẳng định sau: ...

Xem lời giải

Bài 16 trang 120 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 16 trang 120 VBT toán 7 tập 1. Trên mỗi hình 25, 26, 27 có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 17 trang 121 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 17 trang 121 VBT toán 7 tập 1. Xét bài toán: " Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC, Trên tia đối của MA lấy điểm E sao cho ME=MA. Chứng minh rẳng AB//CE"...

Xem lời giải

Bài 18 trang 121 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 18 trang 121 VBT toán 7 tập 1. Nêu thêm một điều kiện để hai tam giác trong mỗi hình vẽ dưới đây là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh-góc- cạnh...

Xem lời giải

Bài 19 trang 122 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 19 trang 122 VBT toán 7 tập 1. Trên hình 32 có các tam giác nào bằng nhau ...

Xem lời giải

Bài 20 trang 122 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 20 trang 122 VBT toán 7 tập 1. Cho góc xAy. Lấy điểm B trên tia Ax, điểm D trên tia Ay ...

Xem lời giải

Bài 21 trang 123 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 21 trang 123 VBT toán 7 tập 1. Cho độ dài đoạn thẳng AB, điểm nằm trên đường trung trực của AB, so sánh độ dài các đoạn MA,MB.

Xem lời giải