Bài 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Bình chọn:
4.6 trên 104 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 63, 64 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 63, 64 VBT toán 7 tập 2. Khoanh tròn vào số là nghiệm của đa thức ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 64 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 64 VBT toán 7 tập 2. So sánh các góc của tam giác ABC, biết rằng : AB=2cm, BC=4cm, AC=5cm...

Xem lời giải

Bài 2 trang 64 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 64 VBT toán 7 tập 2. So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng...

Xem lời giải

Bài 3 trang 64 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 64, 65 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC với góc A bằng 100 độ, góc B bằng 40 độ. a) Tìm cạnh lớn nhất của tam giác ABC; b) Tam giác ABC là tam giác gì ?...

Xem lời giải

Bài 4 trang 65 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 65 VBT toán 7 tập 2. Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc gì (nhọn, vuông, tù) ? Tại sao ?...

Xem lời giải

Bài 5 trang 65 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 65 VBT toán 7 tập 2. Cho hình 8. Biết rằng ba điểm A, B, C thẳng hàng và góc ACD là góc tù. Hỏi trong các đoạn thẳng AD, BD, CD, đoạn nào dài nhất...

Xem lời giải

Bài 6 trang 66 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 66 VBT toán 7 tập 2. Xem hình 9, có hai đoạn thẳng bằng nhau BC và DC. Hỏi rằng kết luận nào trong các kết luận sau là đúng ? Tại sao ?...

Xem lời giải

Bài 7 trang 66 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 66 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC với AC > AB. Trên tia AC, lấy điểm B’ sao cho AB’ = AB (h.10). a) Hãy so sánh góc ABC với góc ABB'...

Xem lời giải

Bài 8 trang 67 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 67 VBT toán 7 tập 2. Góc ở đáy của tam giác cân nhỏ hơn 60 độ. Hỏi cạnh nào của tam giác cân đó là cạnh lớn nhất ...

Xem lời giải