CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 53 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 53 VBT toán 7 tập 1. Hãy điền vào những từ còn thiếu trong câu sau: Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì x …

Xem lời giải

Bài 1 trang 53 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 53 VBT toán 7 tập 1. Cho biết hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4.

Xem lời giải

Bài 2 trang 54 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 54 VBT toán 7 tập 1. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Phần câu hỏi bài 2 trang 55 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 55 VBT toán 7 tập 1. Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm^3 và 15cm^3. Biết rằng khối lượng của hai thanh là 222,5g...

Xem lời giải

Bài 3 trang 55 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 3 trang 55 VBT toán 7 tập 1. Cho biết z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k và y tỉ lệ với x theo hệ số tỉ lệ h. Hãy chứng minh rằng z tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ.

Xem lời giải

Bài 4 trang 56 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 56 VBT toán 7 tập 1. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu...

Xem lời giải

Bài 5 trang 56 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 5 trang 56 VBT toán 7 tập 1. Thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 25 gam...

Xem lời giải

Bài 6 trang 56 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 6 trang 56 VBT toán 7 tập 1. Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5 kg dâu. Theo công thức, cứ 2 kg dâu thì cần 3 kg đường...

Xem lời giải

Bài 7 trang 57 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 57 VBT toán 7 tập 1. Học sinh của ba lớp 7 cần phải trồng và chăm só 24 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh...

Xem lời giải

Bài 8 trang 57 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 8 trang 57 VBT toán 7 tập 1. Đồng bạch là một loại hợp kim của niken, kẽm , đồng...

Xem lời giải

Bài 9 trang 58 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 58 VBT toán 7 tập 1. Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2; 3; 4 và chu vi của nó là 45 cm...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 59 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 59 VBT toán 7 tập 1. Nếu y tỉ lệ nghịch với x và y = 8 khi x = 2 thì khi x = - 8, y nhận giá trị là ...

Xem lời giải

Bài 10 trang 59 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 10 trang 59 VBT toán 7 tập 1. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau ...

Xem lời giải

Bài 11 trang 60 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 11 trang 60 VBT toán 7 tập 1. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch...

Xem lời giải

Bài 12 trang 60 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 60 VBT toán 7 tập 1. Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày?

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 4 trang 61 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 61 VBT toán 7 tập 1. Cho ba đại lượng x, y, z. Biết rằng x và y tỉ lệ nghịch, y và z cũng tỉ lệ nghịch. Hãy cho biết mối liên hệ giữa x và z...

Xem lời giải

Bài 13 trang 61 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 13 trang 61 VBT toán 7 tập 1. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không ...

Xem lời giải

Bài 14 trang 62 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 62 VBT toán 7 tập 1. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau...

Xem lời giải

Bài 15 trang 62 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 15 trang 62 VBT toán 7 tập 1. Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ...

Xem lời giải

Bài 16 trang 63 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 16 trang 63 VBT toán 7 tập 1. Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác