Bài 5 trang 56 Vở bài tập toán 7 tập 1


Giải bài 5 trang 56 VBT toán 7 tập 1. Thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 25 gam...

Đề bài

Thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng \(25\) gam.

a) Giả sử \(x\) mét dây nặng \(y\) gam. Hãy biểu diễn \(y\) theo \(x\).

b) Cuộn dây dài bao nhiêu mét biết rằng nó nặng \(4,5 kg\)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đại lượng tỷ lệ thuận \(x\) và \(y\) liên hệ với nhau bởi công thức \(y = kx\),(với \(k\) là một hằng số khác \(0\)), thì ta nói \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k.\)

Lời giải chi tiết

a) Trọng lượng \(y\) của cuộn dây thép tỉ lệ thuận với chiều dài \(x\) của nó nên ta có: \(y = kx\) \((k\ne0)\)           (1)

Khi \(x=1\) thì \(y = 25\) thay vào (1) ta có \(25 = k.1 \Rightarrow k = 25\).

Vậy công thức biểu diễn \(y\) theo \(x\) là \(y = 25x\)

b) Đổi \(y = 4,5kg = 4500g\)

Vì \(y = 25x\) theo kết quả câu a), do đó khi \(y = 4500g\) thì ta có \( 4500= 25x \) \( \Rightarrow x= 180\) mét.

Trả lời: Vậy cuộn dây thép dài \(180\) mét.

Nhận xét: Trong bài giải cần chú ý đơn vị đo lường.

Loigiaihay,com


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí