Bài 8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Bình chọn:
4.4 trên 62 phiếu
Phần câu hỏi bài 8 trang 93 Vở bài tập toán 7 tập 2 Phần câu hỏi bài 8 trang 93 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 8 trang 93 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC và điểm O. (A) Nếu O là điểm chung của ba đường trung trực của tam giác ABC thì ...

Xem chi tiết
Bài 48 trang 93 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 48 trang 93 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 48 trang 93 vở bài tập toán 7 tập 2. Chứng minh định lí: Nếu tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực ứng với cùng một cạnh thì tam giác đó...

Xem chi tiết
Bài 49 trang 93 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 49 trang 93 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 49 trang 93 VBT toán 7 tập 2. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Hãy tìm điểm D cách đều ba điểm A, B, C...

Xem chi tiết
Bài 50 trang 94 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 50 trang 94 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 50 trang 94 VBT toán 7 tập 2. Có một miếng sắt hình tròn mà ta chưa biết tâm. Bằng cách nào xác định được tâm của nó...

Xem chi tiết
Bài 51 trang 94 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 51 trang 94 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 51 trang 94, 95 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC vuông tại A. Các đường trung trực của các cạnh AB, AC cắt nhau tại D. Chứng minh rằng : a) B, C, D thẳng hàng...

Xem chi tiết
Bài 52 trang 95 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 52 trang 95 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 52 trang 95, 96 VBT toán 7 tập 2. Áp dụng bài 51, chứng minh rằng : Tâm đường tròn ngoại tiếp một tam giác vuông là trung điểm cạnh huyền của tam giác đó. Từ đó, ...

Xem chi tiết
Bài 53 trang 96 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 53 trang 96 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 53 trang 96 VBT toán 7 tập 2. Chứng minh rằng trọng tâm của một tam giác đều cách đều ba đỉnh của tam giác đó...

Xem chi tiết


Gửi bài