Bài 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Bình chọn:
4.4 trên 111 phiếu
Phần câu hỏi bài 2 trang 67, 68 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 67, 68 VBT toán 7 tập 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông trong mỗi khẳng định sau. Cho tam giác ABC với AB < AC. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BC. Khi đó...

Xem lời giải

Bài 9 trang 68 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 9 trang 68 VBT toán 7 tập 2. Cho hình 12, biết rằng AB < AC. Trong các kết luận sau kết luận nào đúng ? Tại sao ? a) HB = HC; b) HB > HC; c) HB < HC...

Xem lời giải

Bài 10 trang 68 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 10 trang 68, 69 VBT toán 7 tập 2. Để tập bơi nâng dần khoảng cách, hàng ngày bạn Nam xuất phát từ M, ngày thứ nhất bạn bơi đến A, ngày thứ hai bạn bơi đến B...

Xem lời giải

Bài 11 trang 69 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 11 trang 69 VBT toán 7 tập 2. Chứng minh rằng trong một tam giác cân, độ dài đoạn thẳng nối đỉnh đối diện với đáy và một điểm bất kỳ của cạnh đáy...

Xem lời giải

Bài 12 trang 69 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 12 trang 69 VBT toán 7 tập 2. Cho hình 15. Dùng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác để chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 13 trang 70 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 13 trang 70 VBT toán 7 tập 2. Biết rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là đoạn vuông góc giữa hai đường thẳng đó (đoạn thẳng AB trong hình ....

Xem lời giải

Bài 14 trang 70 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 14 trang 70 VBT toán 7 tập 2. Cho hình 17. Hãy chứng minh rằng: a) BE < BC; b) DE < BC...

Xem lời giải

Bài 15 trang 71 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 15 trang 71 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC có AC > AB. Kẻ đường vuông góc AH từ A đến đường thẳng BC. Gọi D là điểm nằm giữa A và H (h.18)...

Xem lời giải