Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bình chọn:
4.5 trên 130 phiếu
Phần câu hỏi bài 4 trang 15, 16 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 15, 16 VBT toán 7 tập 1. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng...

Xem lời giải

Bài 11 trang 16 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 11 trang 16 VBT toán 7 tập 1. Với bài tập: Tính tổng S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5) ...

Xem lời giải

Bài 12 trang 17 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 17 VBT toán 7 tập 1. Tính nhanh: a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 13 trang 17 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 13 trang 17 VBT toán 7 tập 1. a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ?...

Xem lời giải

Bài 14 trang 18 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 18 VBT toán 7 tập 1. Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần: ...

Xem lời giải

Bài 15 trang 18 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 15 trang 18 VBT toán 7 tập 1. Dựa vào tính chất " Nếu x < y và y< z thì x< z" hãy so sánh ...

Xem lời giải

Bài 16 trang 19 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 16 trang 19 VBT toán 7 tập 1. Áp dụng tính chất các phép tính nhanh để tính nhanh...

Xem lời giải

Bài 17 trang 19 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 17 trang 19 VBT toán 7 tập 1. Tìm x biết...

Xem lời giải