Ôn tập chương 2 - Hàm số và đồ thị

Bình chọn:
4.3 trên 58 phiếu
Bài 40 trang 78 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 40 trang 78 VBT toán 7 tập 1. Một tấn nước biển chứa 25 kg muối. Hỏi 250g nước biển đó chứa bao nhiêu gam muối?

Xem lời giải

Bài 41 trang 78 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 41 trang 78 VBT toán 7 tập 1. Hai thanh sắt và chì có khối lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ...

Xem lời giải

Bài 42 trang 79 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 79 VBT toán 7 tập 1. Cả chiều dài và chiều rộng đầy bể đều giảm đi một nửa. Hỏi chiều cao phải thay đổi như thế nào để bể xây được vẫn có thể tích là V ...

Xem lời giải

Bài 43 trang 79 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 43 trang 79 VBT toán 7 tập 1. Viết tọa độ các điểm A, B, C, D, E, F, G trong hình 14...

Xem lời giải

Bài 44 trang 80 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 44 trang 80 VBT toán 7 tập 1. Trong mặt phẳng tọa độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(3;5); B(3;-1); C(-5;-1). Tam giác ABC là tam giác gì?

Xem lời giải

Bài 45 trang 80 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 45 trang 80 VBT toán 7 tập 1. Một vận động viên xe đạp đi được quãng đường 140 km từ TP Hồ Chí Minh ...

Xem lời giải

Bài 46 trang 81 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 46 trang 81 VBT toán 7 tập 1. Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số: a) y = - x ...

Xem lời giải

Bài 47 trang 82 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 47 trang 82 VBT toán 7 tập 1. Những điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số y = 3x - 1 ...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Đại số 7 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút chương 2: Hàm số và đồ thị đề số 1 trang 83 VBT lớp 7 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Đại số 7 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút chương 2: Hàm số và đồ thị đề số 2 trang 83 VBT lớp 7 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải