Bài 6. Mặt phẳng toạ độ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phần câu hỏi bài 6 trang 69 Vở bài tập toán 7 tập 1 Phần câu hỏi bài 6 trang 69 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 6 trang 69 VBT toán 7 tập 1. Hãy điền vào chỗ trống (…) những từ (kí hiệu) còn thiếu trong các câu sau: Trên mặt phẳng tọa độ ...

Xem chi tiết
Bài 27 trang 69 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 27 trang 69 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 27 trang 69 VBT toán 7 tập 1. a) Viết toạ độ các điểm M, N,P,Q trong hình 3...

Xem chi tiết
Bài 28 trang 70 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 28 trang 70 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 28 trang 70 VBT toán 7 tập 1. Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy và đánh dấu các điểm A(3;-1/2)...

Xem chi tiết
Bài 29 trang 70 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 29 trang 70 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 29 trang 70 VBT toán 7 tập 1. a) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng bao nhiêu?...

Xem chi tiết
Bài 30 trang 70 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 30 trang 70 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 30 trang 70 VBT toán 7 tập 1. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD và của hình tam giác PQR trong hình 5...

Xem chi tiết
Bài 31 trang 71 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 31 trang 71 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 31 trang 71 VBT toán 7 tập 1. Vẽ một hệ trục tọa độ (Oxy) và đánh dấu các điểm A(-4; -1); B(-2; -1), C(-2; -3); D(-4; -3)...

Xem chi tiết
Bài 32 trang 71 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 32 trang 71 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 32 trang 71 VBT toán 7 tập 1. Hàm số y được cho trong bảng sau...

Xem chi tiết
Bài 33 trang 72 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 33 trang 72 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 33 trang 72 VBT toán 7 tập 1. Chiều cao và tuổi của bốn bạn Hồng, Hoa, Đào, Liên được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ...

Xem chi tiết


Gửi bài