CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ

Bình chọn:
4.5 trên 72 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 5, 6 Vở bài tập toán 7 tập 2 Phần câu hỏi bài 1 trang 5, 6 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 5, 6 VBT toán 7 tập 2. Số học sinh nữ của từng lớp thuộc khối 7 của một trường THCS được ghi lại trong bảng như sau...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 6 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 1 trang 6 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 6 VBT toán 7 tập 2. Hàng ngày, bạn An thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường và thực hiện điều đó trong 10 ngày. Kết quả thu được ở bảng 3 ...

Xem chi tiết

Bài 2 trang 7 Vở bài tập Toán 7 tập 2 Bài 2 trang 7 Vở bài tập Toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 7 VBT toán 7 tập 2. Thời gian chạy 50 mét của các học sinh trong một lớp 7 được thầy giáo dạy Thể dục ghi lại trong hai bảng 5 và 6...

Xem chi tiết

Bài 3 trang 9 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 3 trang 9 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 9 VBT toán 7 tập 2. Chọn 30 hộp chè một cách tùy ý trong kho của một cửa hàng và đem cân, kết quả được ghi lại trong bảng 7 (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ)...

Xem chi tiết

Phần câu hỏi bài 2 trang 10 Vở bài tập toán 7 tập 2 Phần câu hỏi bài 2 trang 10 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 10 VBT toán 7 tập 2.Điền vào chỗ tróng trong các câu dưới đây: Tần số của một giá trị của dấu hiệu là ....trong dãy giá trị ...

Xem chi tiết

Bài 4 trang 10 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 4 trang 10 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 10 VBT toán 7 tập 2. Kết quả điều tra về số con của 30 gia đình thuộc một thôn được cho trong bảng 8. Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì....

Xem chi tiết

Bài 5 trang 11 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 5 trang 11 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 11, 12 VBT toán 7 tập 2. Tuổi nghề (tính theo năm) của một số công nhân trong một phân xưởng được ghi lại ở bảng 9. Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?...

Xem chi tiết

Bài 6 trang 12 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 6 trang 12 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 12, 13 VBT toán 7 tập 2. Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng 10. Dấu hiệu ở đây là gì ? Xạ thủ đã bắn ra bao nhiêu phát ?...

Xem chi tiết

Bài 7 trang 13 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 7 trang 13 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 13 VBT toán 7 tập 2. Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của 35 học sinh được ghi trong bảng 11. Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?....

Xem chi tiết

Phần câu hỏi bài 3 trang 14 Vở bài tập toán 7 tập 2 Phần câu hỏi bài 3 trang 14 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 14 VBT toán 7 tập 2. Điều tra về sự yêu thích các môn thể thao của học sinh ở một lớp (tất cả các em đều chọn và chỉ chọn một môn), người ta vẽ được biểu đồ...

Xem chi tiết

Bài 8 trang 15 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 8 trang 15 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 15 VBT toán 7 tập 2. Điểm kiểm tra Toán (học kì I) của học sinh lớp 7C được cho ở bảng 12. Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?...

Xem chi tiết

Bài 9 trang 16 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 9 trang 16 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 9 trang 16 VBT toán 7 tập 2. Từ bảng "tần số" lập được ở bài 4[6], hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng...

Xem chi tiết

Bài 10 trang 16 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 10 trang 16 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 10 trang 16 VBT toán 7 tập 2. Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm của một địa phương được ghi lại trong bảng 13 (đo bằng độ C)...

Xem chi tiết

Bài 11 trang 17 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 11 trang 17 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 11 trang 17, 18 VBT toán 7 tập 2. Hãy quan sát biểu đồ ở hình 5 (đơn vị của các cột là triệu người) và trả lời các câu hỏi :Năm 1921, số dân của nước ta là bao nhiêu ?...

Xem chi tiết

Phần câu hỏi bài 4 trang 18, 19 Vở bài tập toán 7 tập 2 Phần câu hỏi bài 4 trang 18, 19 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 18, 19 VBT toán 7 tập 2. Điền vào chỗ trống trong các câu sau đây (A) Nếu cho biết dãy giá trị của dấu hiệu thì có thể tính số trung bình cộng của ....

Xem chi tiết

Bài 12 trang 19 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 12 trang 19 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 12 trang 19 VBT toán 7 tập 2. Hãy tính số trung bình cộng của dấu hiệu ở bài tập 9 SGK...

Xem chi tiết

BBài 13 trang 20 Vở bài tập toán 7 tập 2 BBài 13 trang 20 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 13 trang 20 VBT toán 7 tập 2. Để nghiên cứu "tuổi thọ" của một loại bóng đèn, người ta đã chọn tùy ý 50 bóng và bật sáng liên tục cho tới lúc chúng tắt ...

Xem chi tiết

Bài 14 trang 20 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 14 trang 20 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 14 trang 20, 21 VBT toán 7 tập 2. Quan sát bảng "tần số" và cho biết có nên dùng số trung bình cộng làm "đại diện" cho dấu hiệu không ? Vì sao ?...

Xem chi tiết

Bài 15 trang 21 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 15 trang 21 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 15 trang 21 VBT toán 7 tập 2. Theo dõi thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 50 học sinh, thầy giáo lập được bảng 16...

Xem chi tiết

Bài 16 trang 22 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 16 trang 22 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 16 trang 22 VBT toán 7 tập 2. Đo chiều cao của 100 học sinh lớp 6 (đơn vị đo : cm) và được kết quả theo bảng 17 ...

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácHỏi bài