Bài 9 trang 16 Vở bài tập toán 7 tập 2


Giải bài 9 trang 16 VBT toán 7 tập 2. Từ bảng "tần số" lập được ở bài 4[6], hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng...

Đề bài

Từ bảng "tần số" lập được ở bài 4 [6], hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại bảng tần số ở bài tập 6 để vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 

Lời giải chi tiết

Xem lại bảng "tần số" trong bài 4[6].

- Vẽ hệ trục tọa độ.

- Vẽ các điểm \((0;2) ; (1;4) ; (2;17) ; (3;5) ; (4;2).\)

- Nối từng điểm trên ta được biểu đồ cần dựng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu
 • Bài 10 trang 16 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 10 trang 16 VBT toán 7 tập 2. Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm của một địa phương được ghi lại trong bảng 13 (đo bằng độ C)...

 • Bài 11 trang 17 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 11 trang 17, 18 VBT toán 7 tập 2. Hãy quan sát biểu đồ ở hình 5 (đơn vị của các cột là triệu người) và trả lời các câu hỏi :Năm 1921, số dân của nước ta là bao nhiêu ?...

 • Bài 8 trang 15 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 8 trang 15 VBT toán 7 tập 2. Điểm kiểm tra Toán (học kì I) của học sinh lớp 7C được cho ở bảng 12. Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?...

 • Phần câu hỏi bài 3 trang 14 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải phần câu hỏi bài 3 trang 14 VBT toán 7 tập 2. Điều tra về sự yêu thích các môn thể thao của học sinh ở một lớp (tất cả các em đều chọn và chỉ chọn một môn), người ta vẽ được biểu đồ...

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí