CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bình chọn:
4.7 trên 71 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 85 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 85 VBT toán 7 tập 1. Vẽ hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai gặp góc đối đỉnh...

Xem lời giải

Bài 1 trang 86 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 86 VBT toán 7 tập 1. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau: a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 86 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 86 VBT toán 7 tập 1. Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 47^o. Tính số đo các góc còn lại.

Xem lời giải

Bài 3 trang 86 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 3 trang 86 VBT toán 7 tập 1. Trong các câu sau, em hãy chọn câu sai: a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau...

Xem lời giải

Bài 4 trang 86 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 86 VBT toán 7 tập 1. Ba đường thẳng xx', yy', zz' cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 5 trang 87 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 5 trang 87 VBT toán 7 tập 1. Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x'Ay' đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 88 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 88 VBT toán 7 tập 1. Vẽ đường thẳng xx' và điểm O thuộc đường thẳng đó. Vẽ đường thẳng yy' vuông góc với xx’ tại O...

Xem lời giải

Bài 6 trang 88 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 6 trang 88 VBT toán 7 tập 1. Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau: a) Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 88 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 88 VBT toán 7 tập 1. Trong hai câu sau, câu nào đúng? câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 89 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 8 trang 89 VBT toán 7 tập 1. Vẽ đoạn thẳng AB dài 2cm và đoạn thẳng BC dài 3cm rồi vẽ đường trung trực của mối đoạn thẳng ấy...

Xem lời giải

Bài 9 trang 89 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 89 VBT toán 7 tập 1. Xem hình 3. Nói rõ trình tự vẽ hình...

Xem lời giải

Bài 10 trang 90 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 10 trang 90 VBT toán 7 tập 1. Hãy viết đề cho bài tập có lời giải là hình vẽ 4...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 91 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 91 VBT toán 7 tập 1. Xem hình 6. Nếu có một cặp góc so le trong bằng nhau thì ta suy luận như thế nào để thấy hai góc trong cùng phía bù nhau...

Xem lời giải

Bài 11 trang 91 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 11 trang 91 VBT toán 7 tập 1. Xem hình 7 rồi điền vào chỗ trồng (...) trong các câu sau: ...

Xem lời giải

Bài 12 trang 91 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 91 VBT toán 7 tập 1. Xem hình 8: a) Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại ...

Xem lời giải

Bài 13 trang 92 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 13 trang 92 VBT toán 7 tập 1. Xem hình 9 và điền vào chỗ trống trong các câu sau...

Xem lời giải

Bài 14 trang 92 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 92 VBT toán 7 tập 1. a) Vẽ một đường thẳng cắt hai đường thẳng để trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau và có số đo là 50^o, đặt tên cho các góc tạo thành...

Xem lời giải

Bài 15 trang 92 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 15 trang 92 VBT toán 7 tập 1. Xem hình 10 . Ta gọi hai cặp góc so le ngoài là góc A_2 và góc B_4 ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 4 trang 93 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 93 VBT toán 7 tập 1. Trong các câu sau, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu sai: a) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung...

Xem lời giải

Bài 16 trang 93 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 16 trang 93 VBT toán 7 tập 1. Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác