Bài 4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Bình chọn:
4.1 trên 46 phiếu
Phần câu hỏi bài 4 trang 76 Vở bài tập toán 7 tập 2 Phần câu hỏi bài 4 trang 76 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 76 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Gọi G là trọng tâm của tam giác đó. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng...

Xem chi tiết
Bài 23 trang 76 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 23 trang 76 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 23 trang 76 VBT toán 7 tập 2. Biết rằng: Trong một tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền. Hãy giải bài toán sau...

Xem chi tiết
Bài 24 trang 77 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 24 trang 77 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 24 trang 77 VBT toán 7 tập 2. Chứng minh định lí: Trong một tam giác cân, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên thì bằng nhau...

Xem chi tiết
Bài 25 trang 77 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 25 trang 77 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 25 trang 77 VBT toán 7 tập 2. Hãy chứng minh định lí đảo của định lí trên: Nếu tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau thì tam giác đó cân...

Xem chi tiết
Bài 26 trang 78 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 26 trang 78 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 26 trang 78 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác DEF cân tại D với đường trung tuyến DI. a) Chứng minh ∆DEI = ∆DFI; b) Các góc DIE và góc DIF là những góc gì ?...

Xem chi tiết
Bài 27 trang 78 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 27 trang 78 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 27 trang 78 VBT toán 7 tập 2. Cho G là trọng tâm của tam giác đều ABC. Chứng minh rằng GA = GB = GC...

Xem chi tiết
Bài 28 trang 79 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 28 trang 79 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 28 trang 79 VBT toán 7 tập 2. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Trên tia AG lấy điểm G’ sao cho G là trung điểm của AG’. a) So sánh các cạnh...

Xem chi tiết


Gửi bài