Bài 7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Bình chọn:
4.3 trên 24 phiếu
Phần câu hỏi bài 7 trang 89 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 7 trang 89 VBT toán 7 tập 2. Gọi d là đường trung trực của đoạn thẳng AB và M là một điểm thuộc d. Khoanh tròn vào chữ cái ...

Xem lời giải

Bài 42 trang 89 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 42 trang 89 VBT toán 7 tập 2. Chứng minh đường thẳng PQ được vẽ như sau là đường trung trực của đoạn thẳng MN...

Xem lời giải

Bài 43 trang 90 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 43 trang 90 VBT toán 7 tập 2. Cho ba tam giác cân ABC, DBC, EBC có chung đáy BC. Chứng minh ba điểm A, D, E thẳng hàng...

Xem lời giải

Bài 44 trang 90 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 44 trang 90 VBT toán 7 tập 2. Cho hai điểm M, N nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Chứng minh tam giác AMN bằng tam giác BMN...

Xem lời giải

Bài 45 trang 90 Vở bài tâp toán 7 tập 2

Giải bài 45 trang 90 VBT toán 7 tập 2. Cho đường thẳng d và hai điểm A, B cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ d (h. 42). Hãy tìm trên d một điểm C sao cho CA = CB ...

Xem lời giải

Bài 46 trang 91 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 46 trang 91 VBT toán 7 tập 2. Hai điểm M và N cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy. Lấy điểm L đối xứng với M qua xy. Gọi I là một điểm của xy...

Xem lời giải

Bài 47 trang 92 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 47 trang 92 VBT toán 7 tập 2. Cho đường thẳng d và điểm P không nằm trên d. Hình 46 minh họa cho cách dựng: đường thẳng đi qua điểm P và vuông góc với đường thẳng d...

Xem lời giải