CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bình chọn:
4.7 trên 81 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 29, 30 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 29, 30 VBT toán 7 tập 2. Điền x vào ô trống thích hợp trong bảng sau (A) Tích của hai số x, y với tổng các bình phương của chúng ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 30 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 30 VBT toán 7 tập 2. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị : a) Tổng của x và y; b) Tích của x và y; c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y...

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 30 VBT toán 7 tập 2. Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo)...

Xem lời giải

Bài 3 trang 30 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 30 VBT toán 7 tập 2. Một ngày mùa hè, buổi sáng nhiệt độ là t độ, buổi trưa nhiệt độ tăng thêm x độ so với buổi sáng, buổi chiều lúc mặt trời lặn ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 30 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 30 VBT toán 7 tập 2. Một người hưởng mức lương là a đồng trong một tháng. Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền, nếu a) Trong một quý lao động...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 31 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 31 VBT toán 7 tập 2. Giá trị của biểu thức 2x4y3+x3y2-xy+y3 tại x = 1; y = -1 là...

Xem lời giải

Bài 5 trang 32 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 32 VBT toán 7 tập 2. Đố: Giải thưởng toán học Việt Nam (dành cho giáo viên và học sinh phổ thông) mang tên nhà toán học nổi tiếng nào ?...

Xem lời giải

Bài 6 trang 33 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 33 VBT toán 7 tập 2. Đố: Ước tính số gạch cần mua ? Giả sử gia đình em cần lát một nền nhà hình chữ nhật bằng gạch hình vuông có cạnh là 30 cm...

Xem lời giải

Bài 7 trang 33 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 33 VBT toán 7 tập 2. Tính giá trị của biểu thức x2y3+xy tại x = 1 và y = 1/2...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 34, 35 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 34, 35 VBT toán 7 tập 2. Điền x vào ô trống trong bảng sau...

Xem lời giải

Bài 8 trang 35 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 35 VBT toán 7 tập 2. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 35 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 9 trang 35 VBT toán 7 tập 2. Cho biết phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức sau...

Xem lời giải

Bài 10 trang 36 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 10 trang 36 VBT toán 7 tập 2. Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 4 trang 36, 37 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 36, 37 VBT toán 7 tập 2. Nối một biểu thức ở cột bên phải với một biểu thức ở cột bên trái để được hai đơn thức đồng dạng...

Xem lời giải

Bài 11 trang 37 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 11 trang 37 VBT toán 7 tập 2. Tìm tổng của ba đơn thức...

Xem lời giải

Bài 12 trang 38 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 12 trang 38 VBT toán 7 tập 2. Tính giá trị của biểu thức sau...

Xem lời giải

Bài 13 trang 38 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 13 trang 38 VBT toán 7 tập 2. Đố: Em sẽ biết tên tác giả đó bằng cách tính tổng và hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả được cho trong bảng sau...

Xem lời giải

Bài 14 trang 39 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 14 trang 39 VBT toán 7 tập 2. Tính tổng của các đơn thức...

Xem lời giải

Bài 15 trang 39 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 15 trang 39, 40 VBT toán 7 tập 2. Tính các đơn thức sau rồi tìm bậc của mỗi đơn thức nhận được...

Xem lời giải

Bài 16 trang 40 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 16 trang 40 VBT toán 7 tập 2. Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác