Ôn tập chương 3 - Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác

Bình chọn:
4.6 trên 81 phiếu
Bài 61 trang 101 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 61 trang 101 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC với AC < AB. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao cho BD = AB...

Xem lời giải

Bài 62 trang 102 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 62 trang 102 VBT toán 7 tập 2. Gọi MH là đường cao của tam giác MNP. Chứng minh rằng: Nếu MN < MP thì HN < HP...

Xem lời giải

Bài 63 trang 103 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 63 trang 103 VBT toán 7 tập 2. Có thể vẽ được mấy tam giác (phân biệt) với ba cạnh là ba trong năm đoạn thẳng có độ dài như sau: 1cm, 2cm, 3cm, 4cm và 5cm?...

Xem lời giải

Bài 64 trang 103 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 64 trang 103, 104 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác MNP với đường trung tuyến MR và trọng tâm Q...

Xem lời giải

Bài 65 trang 104 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 65 trang 104 VBT toán 7 tập 2. Cho góc xOy. Hai điểm A, B lần lượt nằm trên hai cạnh Ox, Oy...

Xem lời giải

Bài 66 trang 105 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 66 trang 105 VBT toán 7 tập 2. Cho hai đường thẳng phân biệt không song song, không vuông góc a và b, điểm M nằm bên trong hai đường thẳng này...

Xem lời giải

Bài 67 trang 105 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 67 trang 105 VBT toán 7 tập 2. Cho A, B là hai điểm phân biệt và d là đường trung trực của đoạn thẳng AB...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Hình học 7 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác đề số 1 trang 106, 107 VBT lớp 7 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Hình học 7 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác đề số 2 trang 107 VBT lớp 7 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải