CHƯƠNG 2: TAM GIÁC

Bình chọn:
4.3 trên 36 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 110 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 110 VBT toán 7 tập 1. Tam giác ABC có góc A = 70^o ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 111 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 111 VBT toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc B = 80^o, góc C = 30^o ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 111 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 111 VBT toán 7 tập 1. Cho hình 3. Hãy so sánh: a) góc BIK và góc BAK ...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 3 trang 111 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 3 trang 111 VBT toán 7 tập 1. Tìm các số đo x ở các hình 4, 5, 6, 7.

Xem lời giải

Bài 4 trang 112 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 112 VBT toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC(H nằm trên BC)...

Xem lời giải

Bài 5 trang 113 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 5 trang 113 vở bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có...

Xem lời giải

Bài 6 trang 113 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 6 trang 113 VBT toán 7 tập 1. Hình 10 biểu diễn mặt cắt ngang của một con đê. để đo góc nhọn MOP tạo bởi mặt phẳng nghiêng của con đê với phương nằm ngang ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 114 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 114 VBT toán 7 tập 1. Cho biết tam giác ABC = tam giác DEF...

Xem lời giải

Bài 7 trang 114 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 114 VBT toán 7 tập 1. Cho ∆ ABC= ∆ HIK. a) Tìm cạnh tương ứng với cạnh BC ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 114 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 8 trang 114 VBT toán 7 tập 1. Cho ∆ABC= ∆HIK trong đó cạnh AB = 2cm ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 115 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 115 VBT toán 7 tập 1. Cho ∆ABC= ∆ DEF. Tính chu vi mỗi tam giác nói trên biết AB=4cm, BC=6cm, DF= 5cm ...

Xem lời giải

Bài 10 trang 115 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 10 trang 115 VBT toán 7 tập 1. Cho hai tam giác bằng nhau: Tam giác ABC (Không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau) và một tam giác có ba đỉnh là H, I, K...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 116 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 116 VBT toán 7 tập 1. Cho hình 13. Điền vào chỗ trống (…)

Xem lời giải

Bài 11 trang 116 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 11 trang 116 vở bài tập toán 7 tập 1. Vẽ tam giác biết độ dài mỗi cạnh là 3 cm. Sau đó đo góc của tam giác.

Xem lời giải

Bài 12 trang 117 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 117 VBT toán 7 tập 1. Trên mỗi hình 16, 17, 18 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 13 trang 117 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 13 trang 117 VBT toán 7 tập 1. Xét bài toán: Tam giác AMB và tam giác ANB ...

Xem lời giải

Bài 14 trang 118 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 118 VBT toán 7 tập 1. Cho hình 20. Chứng minh rằng: a) ∆ADE = ∆BDE ...

Xem lời giải

Bài 15 trang 119 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 15 trang 119 VBT toán 7 tập 1. Cho đoạn thẳng AB dài 4cm Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm và đường tròn tâm B bán kính 3cm ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 4 trang 120 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 120 VBT toán 7 tập 1. Cho hình 23 và góc OAI = 100^o. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi khẳng định sau: ...

Xem lời giải

Bài 16 trang 120 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 16 trang 120 VBT toán 7 tập 1. Trên mỗi hình 25, 26, 27 có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất