Bài 6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Bình chọn:
4.5 trên 71 phiếu
Phần câu hỏi bài 6 trang 84 Vở bài tập toán 7 tập 2 Phần câu hỏi bài 6 trang 84 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 6 trang 84 VBT toán 7 tập 2. Gọi D là một điểm nằm bên trong tam giác ABC. Hãy điền vào chỗ trống trong các khẳng định sau để được khẳng định đúng...

Xem chi tiết
Bài 35 trang 85 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 35 trang 85 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 35 trang 85 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác DEF, điểm I nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh của nó. Chứng minh I là điểm chung của...

Xem chi tiết
Bài 36 trang 85 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 36 trang 85 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 36 trang 85 VBT toán 7 tập 2. Nêu cách vẽ điểm K ở trong tam giác MNP mà khoảng cách từ K đến ba cạnh của tam giác đó bằng nhau...

Xem chi tiết
Bài 37 trang 85 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 37 trang 85 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 37 trang 85 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC có góc A = 70 độ. Gọi Gọi O là giao điểm của hai đường phân giác xuất phát từ B và C (h.35)...

Xem chi tiết
Bài 38 trang 86 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 38 trang 86 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 38 trang 86 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên đường phân giác AD, lấy điểm M (h.36) a) Chứng minh...

Xem chi tiết
Bài 39 trang 87 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 39 trang 87 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 39 trang 87 vở bài tập toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi G là trọng tâm, I là điểm nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh ...

Xem chi tiết
Bài 40 trang 87 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 40 trang 87 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 40 trang 87 VBT toán 7 tập 2. Hỏi trọng tâm của một tam giác đều có cách đều ba cạnh của nó hay không? Vì sao?...

Xem chi tiết
Bài 41 trang 88 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 41 trang 88 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 41 trang 88 VBT toán 7 tập 2. Chứng minh định lí : Nếu tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường phân giác thì tam giác đó là ...

Xem chi tiết


Gửi bài