CHƯƠNG 3: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC . CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 63, 64 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 63, 64 VBT toán 7 tập 2. Khoanh tròn vào số là nghiệm của đa thức ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 64 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 64 VBT toán 7 tập 2. So sánh các góc của tam giác ABC, biết rằng : AB=2cm, BC=4cm, AC=5cm...

Xem lời giải

Bài 2 trang 64 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 64 VBT toán 7 tập 2. So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng...

Xem lời giải

Bài 3 trang 64 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 64, 65 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC với góc A bằng 100 độ, góc B bằng 40 độ. a) Tìm cạnh lớn nhất của tam giác ABC; b) Tam giác ABC là tam giác gì ?...

Xem lời giải

Bài 4 trang 65 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 65 VBT toán 7 tập 2. Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc gì (nhọn, vuông, tù) ? Tại sao ?...

Xem lời giải

Bài 5 trang 65 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 65 VBT toán 7 tập 2. Cho hình 8. Biết rằng ba điểm A, B, C thẳng hàng và góc ACD là góc tù. Hỏi trong các đoạn thẳng AD, BD, CD, đoạn nào dài nhất...

Xem lời giải

Bài 6 trang 66 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 66 VBT toán 7 tập 2. Xem hình 9, có hai đoạn thẳng bằng nhau BC và DC. Hỏi rằng kết luận nào trong các kết luận sau là đúng ? Tại sao ?...

Xem lời giải

Bài 7 trang 66 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 66 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC với AC > AB. Trên tia AC, lấy điểm B’ sao cho AB’ = AB (h.10). a) Hãy so sánh góc ABC với góc ABB'...

Xem lời giải

Bài 8 trang 67 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 67 VBT toán 7 tập 2. Góc ở đáy của tam giác cân nhỏ hơn 60 độ. Hỏi cạnh nào của tam giác cân đó là cạnh lớn nhất ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 67, 68 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 67, 68 VBT toán 7 tập 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông trong mỗi khẳng định sau. Cho tam giác ABC với AB < AC. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BC. Khi đó...

Xem lời giải

Bài 9 trang 68 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 9 trang 68 VBT toán 7 tập 2. Cho hình 12, biết rằng AB < AC. Trong các kết luận sau kết luận nào đúng ? Tại sao ? a) HB = HC; b) HB > HC; c) HB < HC...

Xem lời giải

Bài 10 trang 68 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 10 trang 68, 69 VBT toán 7 tập 2. Để tập bơi nâng dần khoảng cách, hàng ngày bạn Nam xuất phát từ M, ngày thứ nhất bạn bơi đến A, ngày thứ hai bạn bơi đến B...

Xem lời giải

Bài 11 trang 69 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 11 trang 69 VBT toán 7 tập 2. Chứng minh rằng trong một tam giác cân, độ dài đoạn thẳng nối đỉnh đối diện với đáy và một điểm bất kỳ của cạnh đáy...

Xem lời giải

Bài 12 trang 69 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 12 trang 69 VBT toán 7 tập 2. Cho hình 15. Dùng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác để chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 13 trang 70 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 13 trang 70 VBT toán 7 tập 2. Biết rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là đoạn vuông góc giữa hai đường thẳng đó (đoạn thẳng AB trong hình ....

Xem lời giải

Bài 14 trang 70 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 14 trang 70 VBT toán 7 tập 2. Cho hình 17. Hãy chứng minh rằng: a) BE < BC; b) DE < BC...

Xem lời giải

Bài 15 trang 71 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 15 trang 71 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC có AC > AB. Kẻ đường vuông góc AH từ A đến đường thẳng BC. Gọi D là điểm nằm giữa A và H (h.18)...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 72 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 72 VBT toán 7 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. Cho tam giác ABC. Ta có :(A) AB + AC < BC; (B) AB + AC > BC;...

Xem lời giải

Bài 16 trang 72 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 16 trang 72 VBT toán 7 tập 2. Dựa vào bất đẳng thức tam giác, kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài cho sau đây không thể là ...

Xem lời giải

Bài 17 trang 73 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 17 trang 73 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC với hai cạnh BC = 1cm, AC = 7cm. Hãy tìm độ dài cạnh AB, biết rằng độ dài này là một số nguyên (cm). Tam giác ABC là tam giác gì?...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácHỏi bài