Phần câu hỏi bài 2 trang 67, 68 Vở bài tập toán 7 tập 2


Giải phần câu hỏi bài 2 trang 67, 68 VBT toán 7 tập 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông trong mỗi khẳng định sau. Cho tam giác ABC với AB < AC. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BC. Khi đó...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông trong mỗi khẳng định sau. Cho tam giác \(ABC\) với \(AB < AC\). Gọi \(H\) là chân đường vuông góc kẻ từ \(A\) đến \(BC\). Khi đó

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức: Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc là đường ngắn nhất. 

Lời giải chi tiết:

Có \(AB<AC\) nên \(HB<HC\). 

\(AH\) là đường cao kẻ từ \(A\) đến \(BC\), \(AB,AC\) là các đường xiên nên \(AH<AB<AC\)

Ta điền như sau:

Câu 5

Cho tam giác \(MNP\). Gọi \(Q\) là chân đường vuông góc kẻ từ \(M\) đến \(NP\). Hãy điền vào chỗ trống trong các khẳng định sau để được những khẳng định đúng.

(A) Nếu ………… thì \(QN < QP\);

(B) Nếu \(QN < QP\) thì …………;

(C) Nếu ………… thì \(QN = QP\);

(D) Nếu \(QN = QP\) thì ……

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức: Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó :

- Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn; 

- Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn;

- Nếu hai đường xiên bằng nhau thì hai hình chiếu bằng nhau và ngược lại.

Lời giải chi tiết:

(A) Nếu \(MN<MP\) thì \(QN < QP\); 

(B) Nếu \(QN < QP\) thì \(MN<MP\);

(C) Nếu \(MN=MP\) thì \(QN = QP\);

(D) Nếu \(QN = QP\) thì \(MN=MP\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.