Bài 4. Số trung bình cộng

Bình chọn:
4.7 trên 125 phiếu
Phần câu hỏi bài 4 trang 18, 19 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 18, 19 VBT toán 7 tập 2. Điền vào chỗ trống trong các câu sau đây (A) Nếu cho biết dãy giá trị của dấu hiệu thì có thể tính số trung bình cộng của ....

Xem lời giải

Bài 12 trang 19 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 12 trang 19 VBT toán 7 tập 2. Hãy tính số trung bình cộng của dấu hiệu ở bài tập 9 SGK...

Xem lời giải

BBài 13 trang 20 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 13 trang 20 VBT toán 7 tập 2. Để nghiên cứu "tuổi thọ" của một loại bóng đèn, người ta đã chọn tùy ý 50 bóng và bật sáng liên tục cho tới lúc chúng tắt ...

Xem lời giải

Bài 14 trang 20 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 14 trang 20, 21 VBT toán 7 tập 2. Quan sát bảng "tần số" và cho biết có nên dùng số trung bình cộng làm "đại diện" cho dấu hiệu không ? Vì sao ?...

Xem lời giải

Bài 15 trang 21 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 15 trang 21 VBT toán 7 tập 2. Theo dõi thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 50 học sinh, thầy giáo lập được bảng 16...

Xem lời giải

Bài 16 trang 22 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 16 trang 22 VBT toán 7 tập 2. Đo chiều cao của 100 học sinh lớp 6 (đơn vị đo : cm) và được kết quả theo bảng 17 ...

Xem lời giải