Ôn tập chương 2 - Tam giác

Bình chọn:
4.8 trên 112 phiếu
Bài 44 trang 140 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 44 trang 140 VBT toán 7 tập 1. Điền dấu “x” vào chỗ trống (…) một cách thích hợp ...

Xem lời giải

Bài 45 trang 140 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 45 trang 140 VBT toán 7 tập 1. Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng a. Vẽ cung tròn tâm A cắt đường thẳng a ở B và C...

Xem lời giải

Bài 46 trang 141 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 46 trang 141 vở bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của BC lấy điểm M, trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho BM = CN.

Xem lời giải

Bài 47 trang 143 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 47 trang 143 VBT toán 7 tập 1. Tam giác ABC trên giấy kẻ ô vuông (h.76) là tam giác gì ? Vì sao ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Hình học 7 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút chương 2: Tam giác đề số 1 trang 143 VBT lớp 7 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Hình học 7 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút chương 2: Tam giác đề số 2 trang 144 VBT lớp 7 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải