Bài 5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)

Bình chọn:
4.6 trên 90 phiếu
Phần câu hỏi bài 5 trang 124 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 5 trang 124 VBT toán 7 tập 1. Cho hình 36. Điền vào chỗ trống (…)

Xem lời giải

Bài 22 trang 124 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 22 trang 124 VBT toán 7 tập 1. Trên mỗi hình 38, 39 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 23 trang 125 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 23 trang 125 VBT toán 7 tập 1. Cho góc xOy khác góc bẹt, Ot là tia phân giác của góc đó. Qua H thuộc tia Ot , kẻ đường vuông góc với Ot, nó cắt Ox và Oy theo thứ tự A và B...

Xem lời giải

Bài 24 trang 126 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 126 VBT toán 7 tập 1. Trên mỗi hình 41, 42, 43 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao...

Xem lời giải

Bài 25 trang 127 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 25 trang 127 VBT toán 7 tập 1. Trên hình 44 ta có AB//CD, AC//BD. Hãy chứng minh rằng AB=CD,AC=BD.

Xem lời giải

Bài 26 trang 127 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 26 trang 127 VBT toán 7 tập 1. Trên mỗi hình 45, 46, 47, 48 các tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 27 trang 128 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 27 trang 128 VBT toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC, các tia phân giác của các góc B và C...

Xem lời giải

Bài 28 trang 128 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 28 trang 128 VBT toán 7 tập 1. Cho góc xOy khác góc bẹt. Lấy các điểm A,B thuộc tia Ox sao cho OA ...

Xem lời giải

Bài 29 trang 130 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 29 trang 130 VBT toán 7 tập 1. Tam giác ABC có góc B = góc C ...

Xem lời giải