Bài 24 trang 126 Vở bài tập toán 7 tập 1


Đề bài

Trên mỗi hình \(41, 42, 43\) có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và góc kề của tam giác kìa thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

+) Trên hình \(41\), ta tính được 

\(\widehat E= {180^0} - {80^0} - {60^0} = {40^0}\)

Ta có \(∆ABC=∆FDE\) vì \(\widehat{B} = \widehat{D}=80^o\), \(BC=DE=3\), \(\widehat{C}=\widehat{E}=40^o\)

+) Trên hình \(42\), ta tính được

\(\widehat L = {180^0} - {80^0} - {30^0} = {70^0} \)

Hai tam giác trong hình không kết luận được bằng nhau.

+) Trên hình \(43\), ta tính được

\(\widehat {QNR} = {180^0} - \widehat {NRQ} - \widehat {RQN} \)\(\,= {180^0} - {40^0} - {60^0} = {80^0}\)

\(\widehat {PRN} = {180^0} - \widehat {RPN} - \widehat {PNR}\)\(\; = {180^0} - {60^0} - {40^0} = {80^0}\)

Do đó \(∆QNR=∆PRN\) vì \(\widehat{QNR}=\widehat{NRP}=80^0\), \(NR\) là cạnh chung, \(\widehat{NRQ}=\widehat{RNP}=40^0\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.