Ôn tập chương 1 - Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Bình chọn:
4.5 trên 70 phiếu
Bài 36 trang 106 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 36 trang 106 VBT toán 7 tập 1. Vẽ lại hình 28 rồi vẽ thêm ...

Xem lời giải

Bài 37 trang 106 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 37 trang 106 VBT toán 7 tập 1. Hình 29 cho biết d // d’ // d’’...

Xem lời giải

Bài 38 trang 107 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 38 trang 107 VBT toán 7 tập 1. Cho hình 30 (a//b), hãy tính số đo x của góc O.

Xem lời giải

Bài 39 trang 107 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 39 trang 107 VBT toán 7 tập 1. Xem hình 31. Tại sao Ax//Cy?

Xem lời giải

Bài 40 trang 108 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 40 trang 108 VBT toán 7 tập 1. Hãy viết trình tự vẽ hình để có hình 33.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 1 phần Hình học 7 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút chương 1: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song đề số 1 trang 108 VBT lớp 7 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 1 phần Hình học 7 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút chương 1: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song đề số 2 trang 109 VBT lớp 7 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải