Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bình chọn:
4.5 trên 143 phiếu
Phần câu hỏi bài 8 trang 30 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 8 trang 30 VBT toán 7 tập 1. Nếu x/5 = y/7 và x + y = 24 thì ...

Xem lời giải

Bài 34 trang 30 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 34 trang 30 VBT toán 7 tập 1. Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5...

Xem lời giải

Bài 35 trang 31 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 35 trang 31 VBT toán 7 tập 1. Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây...

Xem lời giải

Bài 36 trang 31 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 36 trang 31 VBT toán 7 tập 1. Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên: a) 2,04 : (-3,12) ...

Xem lời giải

Bài 37 trang 32 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 37 trang 32 VBT toán 7 tập 1. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:...

Xem lời giải

Bài 38 trang 33 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 38 trang 33 VBT toán 7 tập 1. Tìm ba số x, y , z; biết rằng: x/2 = y/3...

Xem lời giải

Bài 39 trang 33 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 39 trang 33 VBT toán 7 tập 1. Tìm hai số x và y, biết rằng: x/2 = y/5 và x.y = 10

Xem lời giải

Bài 40 trang 34 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 40 trang 34 VBT toán 7 tập 1. Chứng minh rằng từ tỉ lệ thức a/b = c/d ...

Xem lời giải

Bài 41 trang 34 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 41 trang 34 VBT toán 7 tập 1. Số học sinh bốn khối 6,7,8,9 tỉ lệ với các số 9, 8, 7, 6...

Xem lời giải