Bài 34 trang 30 Vở bài tập toán 7 tập 1


Đề bài

Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số \(2; 4; 5.\) Tính số viên của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả \(44\) viên bi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{e}{f} = \dfrac{{a + c + e}}{{b + d + f}} = \dfrac{{a - c + e}}{{b - d + f}}\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Gọi số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng lần lượt là \(x, y, z\) \((x,y,z \in\mathbb {N^*})\)

Theo đề bài, ta có: \(\dfrac{x}{2}= \dfrac{y}{4} = \dfrac{z}{5}\) và \(x + y + z = 44\)

Từ đó, áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta suy ra:

\(\dfrac{x}{2}= \dfrac{y}{4} = \dfrac{z}{5}\) = \(\dfrac{x+y+z}{2+4+5} = \dfrac{44}{11} = 4\)

Do đó:

\( x =4.2=8\) (thỏa mãn)

\( y = 4.4 = 16\) (thỏa mãn)

\( z = 4.5= 20\) (thỏa mãn)

Vậy bạn Minh có \(8\) viên bi, bạn Hùng có \(16\) viên bi, bạn Dũng có \(20\) viên bi.

Đáp số: \(8;16;20\) viên bi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 25 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.