Bài 36 trang 31 Vở bài tập toán 7 tập 1


Đề bài

Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên                            

\(\eqalign{
& a)\,\,2,04:{\rm{ }}\left( { - 3,12} \right) \cr 
& b)\,\,\left( { - 1{1 \over 2}} \right):1,25 \cr 
& c)\,\,4:5{3 \over 4} \cr 
& d)\,\,10{3 \over 7}:5{3 \over {14}} \cr} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc nhân, chia số hữu tỉ.

\[\begin{array}{l}
\dfrac{A}{B}.\dfrac{C}{D} = \dfrac{{AC}}{{BD}}\\
\dfrac{A}{B}:\dfrac{C}{D} = \dfrac{A}{B}.\dfrac{D}{C} = \dfrac{{AD}}{{BC}}
\end{array}\]

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a)\,\,2,04:{\rm{ }}\left( { - 3,12} \right) =204:(-312)= {{204} \over { - 312}} = {{ - 17} \over {26}} \cr 
& b)\,\,\left( { - 1{1 \over 2}} \right):1,25 = {{ - 3} \over 2}:{{5} \over {4}}  = {{ - 3} \over 2}.{4 \over 5} = {{ - 6} \over 5} \cr 
& c)\,\,4:5{3 \over 4} = 4:{{23} \over 4} = 4.{4 \over {23}} = {{16} \over {23}} \cr 
& d)\,\,10{3 \over 7}:5{3 \over {14}} = {{73} \over 7}:{{73} \over {14}}= {{73} \over 7}.{{14} \over {73}} = 2 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.