Bài 41 trang 34 Vở bài tập toán 7 tập 1


Đề bài

Số học sinh bốn khối \(6,7,8,9\) tỉ lệ với các số \(9; 8; 7; 6\). Biết rằng số học sinh khối \(9\) ít hơn số học sinh khối \(7\) là \(70\) học sinh. Tính số học sinh mỗi khối?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{e}{f} = \dfrac{{a + c + e}}{{b + d + f}} = \dfrac{{a - c + e}}{{b - d + f}}\)

Lời giải chi tiết

Gọi số học sinh bốn khối \(6, 7, 8, 9\) theo thứ tự là \(x, y, z, t\) (\(x,y,z,t \in {\mathbb N^*}\) )

Theo đề bài ta có: \(\dfrac{x}{9} = \dfrac{y}{8} = \dfrac{z}{7} = \dfrac{t}{6}\) và \(y - t = 70\).

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:

\(\dfrac{x}{9} = \dfrac{y}{8} = \dfrac{z}{7} = \dfrac{t}{6} = \dfrac{{y - t}}{{8 - 6}} = \dfrac{{70}}{2} = 35\)

Do đó: 

\(x = 9.35 = 315\)

\(y = 8.35 = 280\)

\(z = 7.35 = 245\)

\(t = 6.35 = 210\)

Vậy số học sinh bốn khối \(6, 7, 8, 9\) theo thứ tự là \(315;280;245;210\).

Đáp số: \(315;280;245;210\) học sinh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.