Ôn tập chương 1 - Số hữu tỉ - Số thực

Bình chọn:
4.7 trên 136 phiếu
Bài 62 trang 47 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 62 trang 47 VBT toán 7 tập 1. Tìm y biết; a) -3/5 y=21/10 ...

Xem lời giải

Bài 63 trang 47 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 63 trang 47 VBT toán 7 tập 1. Tính giá trị của các biểu thức sau ...

Xem lời giải

Bài 64 trang 48 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 64 trang 48 VBT toán 7 tập 1. Tìm x, biết: a)|x| =2,5; b)|x| = -1,2;

Xem lời giải

Bài 65 trang 48 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 65 trang 48 VBT toán 7 tập 1. Từ tỉ lệ thức a/b=c/d ...

Xem lời giải

Bài 66 trang 49 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 66 trang 49 VBT toán 7 tập 1. Một cửa hàng có ba tấm vải dài tổng cộng 108 m...

Xem lời giải

Bài 67 trang 50 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 67 trang 50 VBT toán 7 tập 1. Tính giá trị của các biểu thức sau ...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 1 phần Đại số 7 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút chương 1: Số hữu tỉ - Số thực đề số 1 trang 50 VBT lớp 7 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 1 phần Đại số 7 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút chương 1: Số hữu tỉ - Số thực đề số 2 trang 51 VBT lớp 7 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải