Bài 62 trang 47 Vở bài tập toán 7 tập 1


Giải bài 62 trang 47 VBT toán 7 tập 1. Tìm y biết; a) -3/5 y=21/10 ...

Đề bài

Tìm \(y\), biết:

\(\eqalign{
& a)\,\, - {3 \over 5}.y = {{21} \over {10}} \cr 
& b)\,\,y:{3 \over 8} = - 1{{31} \over {33}} \cr 
& c)\,\,1{2 \over 5}.y + {3 \over 7} = - {4 \over 5} \cr 
& d)\,\, - {{11} \over {12}}.y + 0,25 = {5 \over 6} \cr} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết,

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia,

- Quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a)\,\, - {3 \over 5}.y = {{21} \over {10}} \cr 
& \Rightarrow y = {{21} \over {10}}:\left( { - {3 \over 5}} \right) \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {{21} \over {10}}.\left( { - {5 \over 3}} \right) =- {7 \over 2} \cr 
& b)\,\,y:{3 \over 8} = - 1{{31} \over {33}} \cr 
& \Rightarrow y =  { - {{64} \over {33}}} .{3 \over 8} = - {8 \over {11}} \cr 
& c)\,\,1{2 \over 5}.y + {3 \over 7} = - {4 \over 5} \cr 
& \Rightarrow {7 \over 5}y = - {4 \over 5} - {3 \over 7}  \cr 
& \Rightarrow{7 \over 5}y = {{ - 43} \over {35}} \cr 
& \Rightarrow y = {{ - 43} \over {35}}:{7 \over 5}= {{ - 43} \over {49}} \cr 
& d)\,\, - {{11} \over {12}}.y + 0,25 = {5 \over 6}  \cr 
& \Rightarrow - {{11} \over {12}}y = {5 \over 6} - {1 \over 4} \cr 
& \Rightarrow - {{11} \over {12}}y = {7 \over {12}} \cr 
&\Rightarrow y = {7 \over {12}}:\left( { - {{11} \over {12}}} \right) = - {7 \over {11}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí