Bài 2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Bình chọn:
4.2 trên 37 phiếu
Phần câu hỏi bài 2 trang 55 Vở bài tập toán 7 tập 1 Phần câu hỏi bài 2 trang 55 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 55 VBT toán 7 tập 1. Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm^3 và 15cm^3. Biết rằng khối lượng của hai thanh là 222,5g...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 56 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 4 trang 56 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 56 VBT toán 7 tập 1. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 56 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 5 trang 56 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 5 trang 56 VBT toán 7 tập 1. Thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 25 gam...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 56 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 6 trang 56 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 6 trang 56 VBT toán 7 tập 1. Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5 kg dâu. Theo công thức, cứ 2 kg dâu thì cần 3 kg đường...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 57 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 7 trang 57 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 57 VBT toán 7 tập 1. Học sinh của ba lớp 7 cần phải trồng và chăm só 24 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 57 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 8 trang 57 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 8 trang 57 VBT toán 7 tập 1. Đồng bạch là một loại hợp kim của niken, kẽm , đồng...

Xem chi tiết
Bài 9 trang 58 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 9 trang 58 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 58 VBT toán 7 tập 1. Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2; 3; 4 và chu vi của nó là 45 cm...

Xem chi tiết


Gửi bài