Bài 7 trang 57 Vở bài tập toán 7 tập 1


Đề bài

Học sinh của ba lớp \(7\) cần phải trồng và chăm sóc  \(24\) cây xanh. Lớp \(7A\) có \(32\) học sinh, lớp \(7B\) có \(28\) học sinh, lớp \(7C\) có \(36\) học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\dfrac{x}{a} = \dfrac{y}{b} = \dfrac{z}{c} = \dfrac{{x + y + z}}{{a + b + c}}\)

Lời giải chi tiết

Gọi \(x, y, z\) lần lượt là số cây xanh phải trồng và chăm sóc của các lớp \(7A, 7B, 7C\). (\(x,y,z \in \mathbb N^*; x,y,z<24\)).

Theo đề bài ta có: Tổng số cây xanh phải trồng và chăm sóc là \(x + y + z = 24\)  

Và số cây xanh tỉ lệ với số học sinh là \( \dfrac{x}{32}= \dfrac{y}{28}= \dfrac{z}{36}\).

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\( \dfrac{x}{32}= \dfrac{y}{28}= \dfrac{z}{36}= \dfrac{x + y + z}{32 + 28 + 36} = \dfrac{24}{96} = \dfrac{1}{4}\)

Từ đó suy ra:

\(x =  \dfrac{1}{4}.32 = 8\) (thỏa mãn)

\(y =  \dfrac{1}{4}.28 = 7\) (thỏa mãn)

\(z =  \dfrac{1}{4}.36 = 9\) (thỏa mãn).

Trả lời: Vậy số cây xanh phải trồng và chăm sóc của mỗi lớp \(7A, 7B, 7C\) tương ứng là \(8; 7;9\) (cây).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.