BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

Bình chọn:
4.9 trên 102 phiếu
Bài 1 trang 108 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 108, 109 vở bài tập toán 7 tập 2. Thực hiện các phép tính ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 110 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 110 VBT toán 7 tập 2. Với giá trị nào của x thì ta có ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 110 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 110 VBT toán 7 tập 2. Từ tỉ lệ thức: a/b = c/d (a ≠c, b ≠ ±d) hãy rút ra tỉ lệ thức...

Xem lời giải

Bài 4 trang 110 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 110, 111 VBT toán 7 tập 2. Ba đơn vị kinh doanh đầu tư vốn tỉ lệ với 2;5 và 7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu lãi nếu số tiền lãi là 560 triệu đồng ...

Xem lời giải

Bài 5 trang 111 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 111 VBT toán 7 tập 2. Cho hàm số: y = -2x+1/3. Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không?...

Xem lời giải

Bài 6 trang 111 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 111 VBT toán 7 tập 2. Tìm x, biết: a)(2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1). b)2(x – 1) – 5(x + 2) = -10...

Xem lời giải

Bài 1 trang 112 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 112 VBT toán 7 tập 2. Hình 61 cho biết a//b, góc C bằng 44 độ, góc D bằng 132 độ. Tính số đo góc COD...

Xem lời giải

Bài 7 trang 112 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 112 VBT toán 7 tập 2. Tìm hệ số a của đa thức P(x) =ax2 + 5x + 3, biết rằng đa thức này có một nghiệm là 1/2...

Xem lời giải

Bài 8 trang 112 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 112 VBT toán 7 tập 2. a)Tìm nghiệm của đa thức: P(x) = 3 - 2x; b)Hỏi đa thức Q(x) = x^2 + 2 có nghiệm hay không? Vì sao? ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 113 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 113, 114 VBT toán 7 tập 2. Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy. Đường trung trực của đoạn thẳng OA cắt Ox ở D, đường trung trực ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 114 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 114 VBT toán 7 tập 2. Tính số đo x trong mỗi hình 66a, b, c (hình 62, 63, 64 SGK)...

Xem lời giải

Bài 4 trang 115 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 115, 116 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác cân ADC (AD = DC) có góc ACD bằng 31 độ. Trên cạnh AC lấy một điểm B sao cho góc ABD bằng 88 độ. Từ C kẻ một tia song song với ...

Xem lời giải

Bài 5 trang 116 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 116 VBT toán 7 tập 2. Từ một điểm M trên tia phân giác của góc nhọn xOy, kẻ đường vuông góc với cạnh O (tại A), đường thẳng này cắt cạnh Oy tại B...

Xem lời giải

Bài 6 trang 116 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 116 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BE. Kẻ EH vuông góc với BC (H thuộc BC). Gọi K là giao điểm của AB và HE. Chứng minh rằng : a) Tam giác ABE bằng tam giác HBE...

Xem lời giải

Bài 7 trang 117 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 117, 118 VBT toán 7 tập 2. Chứng minh rằng: Nếu tam giác ABC có đường trung tuyến xuất phát từ A bằng một nửa cạnh BC thì tam giác đó vuông tại A....

Xem lời giải

Bài 8 trang 118 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 118 VBT toán 7 tập 2. Cho hình 73 (hình 66 SGK). Không vẽ giao điểm của a, b hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua giao điểm này và điểm M...

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất