Phần câu hỏi bài 5 trang 124 Vở bài tập toán 7 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 5 trang 124 VBT toán 7 tập 1. Cho hình 36. Điền vào chỗ trống (…)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 10.

Cho hình \(36.\) Điền vào chỗ trống (…)

\(\begin{array}{l}a)\,\Delta ABD = ...\\b)\,\Delta OMQ = ...\end{array}\)

Phương pháp giải:

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và góc kề của tam giác kìa thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Xét \(\Delta ABD\) và \(\Delta DCA\) có:

\(AD\) cạnh chung

\(\widehat {BDA} = \widehat {CAD}\) (giả thiết)

\(\widehat {BAD} = \widehat {CDA}\) (giả thiết)

\( \Rightarrow \Delta ABD = \Delta DCA\) (g.c.g)

b) Xét \(\Delta OMQ\) và \(\Delta ONP\) có:

\(\widehat O\) chung

\(\widehat {OQM} = \widehat {OPN}\) (giả thiết)

\(OQ = OP\) (giả thiết)

\( \Rightarrow \Delta OMQ = \Delta ONP\) (g.c.g)

Câu 11.

Cho hình \(37.\) Điền vào chỗ (…)

\(\begin{array}{l}a)\,\Delta FIH = ...\\b)\,\Delta ABC = ...\end{array}\)

 

Phương pháp giải:

Hệ quả 2. Nếu cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông nay bằng cạnh huyền, góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Xét \(\Delta FIH\) và \(\Delta GIK\) có:

\(\widehat {FHI} = \widehat {GKI} = {90^o}\)

\(\widehat {HIF} = \widehat {KIG}\) (đối đỉnh)

\(FI = GI\) (giả thiết)

\( \Rightarrow \Delta FIH = \Delta GIK\) (cạnh huyền – góc nhọn)

b) Ta có:

\(\begin{array}{l}\widehat {BCA} + \widehat {ACM} + \widehat {DCM} = {180^o}\\ \Rightarrow \widehat {BCA} + \widehat {DCM} = {180^o} - \widehat {ACM}\\ \Rightarrow \widehat {BCA} + \widehat {DCM} = {180^o} - {90^o}\\ \Rightarrow \widehat {BCA} + \widehat {DCM} = {90^o}\,\,\,\,\,(\,1\,)\end{array}\)

Xét tam giác \(CDM\) có \(\widehat {CDM} = {90^o}\) nên \(\widehat {CMD} + \widehat {DCM} = {90^o}\,\,\,(2)\)

Từ (1) và (2) suy ra: \(\widehat {BCA} = \widehat {CMD}\)

Xét \(\Delta ABC\) và \(\Delta DCM\) có:

\(\widehat {BAC} = \widehat {CDM} = {90^o}\)

\(BC = CM\) (giả thiết)

\(\widehat {BCA} = \widehat {CMD}\) (chứng minh trên)

\( \Rightarrow \Delta ABC = \Delta DCM\) (cạnh huyền – góc nhọn).

Chú ý: Phần b ta phải thêm giả thiết để đủ điều kiện hai tam giác bằng nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.