Phần câu hỏi bài 4 trang 120 Vở bài tập toán 7 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 4 trang 120 VBT toán 7 tập 1. Cho hình 23 và góc OAI = 100^o. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi khẳng định sau: ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 8.

Cho hình \(23\) và \(\widehat {OAI} = {100^o}.\)  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi khẳng định sau:

\(\begin{array}{l}a)\,\widehat {IAB} = {80^o}\,\,\square\\b)\,\widehat {OHB} = {80^o}\,\square \\c)\,\widehat {BHI} = {80^o}\,\square\\d)\,\widehat {BHO} = {100^o}\,\square\end{array}\)

Phương pháp giải:

- Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

- Tổng số đo hai góc kề bù bằng \({180^o}.\)

Giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}OA = OH;\,AB = HI\\ \Rightarrow OA + AB = OH + HI\\ \Rightarrow OB = OI\end{array}\)

Xét \(\Delta OAI\) và \(\Delta OHB\) có:

\(\widehat O\) chung

\(OI = OB\) (chứng minh trên)

\(OA = OH\) (giả thiết)

\( \Rightarrow \Delta OAI = \Delta OHB\) (c.g.c)

\( \Rightarrow \widehat {OAI} = \widehat {OHB} = {100^o}\) (hai góc tương ứng).

Có \(\widehat {OAI} + \widehat {IAB} = {180^o}\) (hai góc kề bù)

\( \Rightarrow \widehat {IAB} = {180^o} - {100^o} = {80^o}\)

\(\widehat {OHB} + \widehat {BHI} = {180^o}\) (hai góc kề bù)

\( \Rightarrow \widehat {BHI} = {180^o} - \widehat {OHB} \)\(\,= {180^o} - {100^o} = {80^o}\)

Ta điền như sau:

a) Đ; b) S; c) Đ; d) Đ

Quảng cáo
decumar

Câu 9.

Cho hình \(24.\) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi khẳng định sau:

\(\begin{array}{l}a)\,\Delta ABC = \Delta CHA\,\,\,\,\square\\b)\,\Delta CAH = \Delta CAB\,\,\,\square\\c)\,\widehat {ACB} = \widehat {HAC}\,\,\,\square\end{array}\)

Phương pháp giải:

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Giải chi tiết:

Xét \(\Delta ABC\) và \(\Delta CHA\) có:

\(AC\) cạnh chung

\(AB = CH\) (giả thiết)

\(\widehat {BAC} = \widehat {HCA}\) (giả thiết)

\( \Rightarrow \Delta ABC = \Delta CHA\) (c.g.c)

\( \Rightarrow \widehat {ACB} = \widehat {CAH}\) (hai góc tương ứng)

Ta điền như sau:

a) Đ;

b) S (do hai tam giác không tương ứng đỉnh)

c) Đ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.