Phần câu hỏi bài 2 trang 114 Vở bài tập toán 7 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 2 trang 114 VBT toán 7 tập 1. Cho biết tam giác ABC = tam giác DEF...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 4.

Cho biết \(\Delta ABC = \Delta DEF,\,\widehat B = {70^o},\)\(\,\widehat E - \widehat F = {20^o}.\)  Số đo của góc \(F\) bằng:

\(\begin{array}{l}(A)\,{45^o}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B)\,{65^o}\\(C)\,{70^o}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(D)\,{50^o}\end{array}\)

Phương pháp giải:

\(\Delta ABC = \Delta DEF \)\(\,\Rightarrow \widehat A = \widehat D;\widehat B = \widehat E;\widehat C = \widehat F\)

Giải chi tiết:

 

\(\begin{array}{l}\Delta ABC = \Delta DEF\\ \Rightarrow \widehat B = \widehat E = {70^o}\\\widehat E - \widehat F = {20^o}\\ \Rightarrow \widehat F = \widehat E - {20^o} = {70^o} - {20^o} = {50^o}\end{array}\)

Chọn D.

Quảng cáo
decumar

Câu 5.

Quan sát hình \(11\), đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi khẳng định sau:

\(\begin{array}{l}a)\,\Delta ABC = \Delta AKC\,\,\,\square\\b)\,\,\Delta ACK = \Delta CAB\,\, \square \\c)\,\,\Delta ABC = \Delta CKA\,\,\, \square \end{array}\)

Phương pháp giải:

Tổng ba góc của một tam giác bằng \(180^o\).

Giải chi tiết:

Áp dụng định lí tổng các góc của một tam giác vào \(\Delta ABC\) và \(\Delta AKC\) ta có:

\(\begin{array}{l}\widehat {BAC} + \widehat {ABC} + \widehat {ACB} = {180^o}\\\widehat {CAK} + \widehat {AKC} + \widehat {ACK} = {180^o}\end{array}\)

Mà \(\widehat {BAC} = \widehat {ACK};\,\,\widehat {ACB} = \widehat {CAK}\) nên \(\widehat {ABC} = \widehat {AKC}\)

Mặt khác: \(AB = CK;\,BC = KA\); \(AC\) cạnh chung

Do đó \(\Delta ABC = \Delta CKA.\)

Ta điền như sau: a – S; b – Đ; c – Đ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.