Bài 15 trang 39 Vở bài tập toán 7 tập 2


Đề bài

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của mỗi đơn thức nhận được:

a) \(\dfrac{{12}}{{15}}{x^4}{y^2}\) và \(\dfrac{5}{9} xy\);

b) \( - \dfrac{1}{7}{x^2}y\) và \( - \dfrac{2}{5}x{y^4}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.

- Bậc của đơn thức có hệ số khác không là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.

Lời giải chi tiết

a) Tích của hai đơn thức là:

\(\eqalign{
& {{12} \over {15}}{x^4}{y^2}.{5 \over 9}xy \cr 
& = \left( {{{12} \over {15}}.{5 \over 9}} \right).\left( {{x^4}.y^2} \right).\left( {x.y} \right) \cr 
&  = {4 \over 9}{x^5}{y^3} \cr} \)

Do đó, bậc của đơn thức là \(8\);

b) Tích của hai đơn thức là:  

\(\eqalign{
& \left( { - {1 \over 7}{x^2}y} \right).\left( { - {2 \over 5}x{y^4}} \right) \cr 
& = \left( { - {1 \over 7}} \right).\left( { - {2 \over 5}} \right).\left( {{x^2}.y} \right).\left( {x.{y^4}} \right) \cr 
& = {2 \over {35}}{x^3}{y^5} \cr} \)

Bậc của đơn thức là \(8\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.