CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phần câu hỏi bài 5 trang 40, 41 Vở bài tập toán 7 tập 2 Phần câu hỏi bài 5 trang 40, 41 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 5 trang 40, 41 VBT toán 7 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng...

Xem chi tiết
Bài 17 trang 41 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 17 trang 41 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 17 trang 41, 42 VBT toán 7 tập 2. Tìm bậc của mỗi đa thức sau...

Xem chi tiết
Bài 18 trang 42 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 18 trang 42 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 18 trang 42 VBT toán 7 tập 2. Thu gọn đa thức sau...

Xem chi tiết
Bài 19 trang 42 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 19 trang 42 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 19 trang 42 VBT toán 7 tập 2. Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức P tại x = 0, 5 và y = 1...

Xem chi tiết
Phần câu hỏi bài 6 trang 43 Vở bài tập toán 7 tập 2 Phần câu hỏi bài 6 trang 43 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 6 trang 43 VBT toán 7 tập 2. Điền x vào ô trống trong bảng sau ...

Xem chi tiết
Bài 20 trang 44 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 20 trang 44 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 20 trang 44 VBT toán 7 tập 2. Cho hai đa thức...

Xem chi tiết
Bài 21 trang 44 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 21 trang 44 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 21 trang 44, 45 VBT toán 7 tập 2. Tìm đa thức P và đa thức Q, biết...

Xem chi tiết
Bài 22 trang 45 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 22 trang 45 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 22 trang 45 VBT toán 7 tập 2. Tính tổng của hai đa thức...

Xem chi tiết
Bài 23 trang 45 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 23 trang 45 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 23 trang 45 VBT toán 7 tập 2. Tính tổng của các đa thức...

Xem chi tiết
Bài 24 trang 46 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 24 trang 46 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 24 trang 46 VBT toán 7 tập 2. Tính giá trị của mỗi đa thức sau...

Xem chi tiết
Bài 25 trang 46 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 25 trang 46 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 25 trang 46, 47 VBT toán 7 tập 2. Cho các đa thức...

Xem chi tiết
Phần câu hỏi bài 7 trang 47, 48 Vở bài tập toán 7 tập 2 Phần câu hỏi bài 7 trang 47, 48 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 7 trang 47, 48 VBT toán 7 tập 2. Khoanh tròn vào số là bậc của đa thức...

Xem chi tiết
Bài 26 trang 48 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 26 trang 48 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 26 trang 48 VBT toán 7 tập 2. Cho đa thức...

Xem chi tiết
Bài 27 trang 48 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 27 trang 48 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 27 trang 48, 49 VBT toán 7 tập 2. Cho đa thức Q(x)...

Xem chi tiết
Bài 28 trang 49 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 28 trang 49 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 28 trang 49 VBT toán 7 tập 2. Trong các số cho ở bên phải mỗi đa thức, số nào là bậc của đa thức đó ?...

Xem chi tiết
Phần câu hỏi bài 8 trang 50 Vở bài tập toán 7 tập 2 Phần câu hỏi bài 8 trang 50 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 8 trang 50 VBT toán 7 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước đa thức mà em cho là kết quả đúng...

Xem chi tiết
Bài 29 trang 50 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 29 trang 50 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 29 trang 50 VBT toán 7 tập 2. Cho đa thức...

Xem chi tiết
Bài 30 trang 51 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 30 trang 51 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 30 trang 51 VBT toán 7 tập 2. Cho các đa thức ...

Xem chi tiết
Bài 31 trang 52 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 31 trang 52 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 31 trang 52 VBT toán 7 tập 2. Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng...

Xem chi tiết
Bài 32 trang 52 Vở bài tập toán 7 tập 2 Bài 32 trang 52 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 32 trang 52 VBT toán 7 tập 2. Cho các đa thức ...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài