Bài 7 trang 33 Vở bài tập toán 7 tập 2


Giải bài 7 trang 33 VBT toán 7 tập 2. Tính giá trị của biểu thức x2y3+xy tại x = 1 và y = 1/2...

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức \({x^2}{y^3} + xy\) tại \(x = 1\) và \(y = \dfrac{1}{2}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay \(x = 1\) và \(y = \dfrac{1}{2}\) vào biểu thức đã cho rồi thực hiện các phép tính để tìm giá trị của biểu thức.

Lời giải chi tiết

Giá trị của biểu thức \({x^2}{y^3} + xy\) tại \(x = 1\) và \(y = \dfrac{1}{2}\) là 

\({1^2}.{\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^3} + 1.\dfrac{1}{2} = 1.\dfrac{1}{8} + \dfrac{1}{2}\)\(\, = \dfrac{1}{8} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{8}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 23 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí