Bài 28 trang 79 Vở bài tập toán 7 tập 2


Giải bài 28 trang 79 VBT toán 7 tập 2. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Trên tia AG lấy điểm G’ sao cho G là trung điểm của AG’. a) So sánh các cạnh...

Đề bài

Gọi \(G\) là trọng tâm của tam giác \(ABC\). Trên tia \(AG\) lấy điểm \(G’\) sao cho \(G\) là trung điểm của \(AG’\). (h.27)

a) So sánh các cạnh của tam giác \(BGG’\) với các đường trung tuyến của tam giác \(ABC.\)

b) So sánh các đường trung tuyến của tam giác \(BGG’\) với các cạnh của tam giác \(ABC.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất đường trung tuyến của tam giác.

Lời giải chi tiết

a) So sánh các cạnh của tam giác \(BGG'\) với các đường trung tuyến của tam giác \(ABC.\)

Theo tính chất trọng tâm của tam giác, ta có : 

\(BG = \dfrac{2}{3}BE,\) \(CG = \dfrac{2}{3}CF,\) \(AG = \dfrac{2}{3}AD.\)

Mặt khác, do \(G\) là trung điểm của \(AG'\) nên \(GG' = AG = \dfrac{2}{3}AD.\)

Ta còn có \(\Delta BDG' = \Delta CDG\) \(\left( {c.g.c} \right)\), suy ra \(BG' = CG = \dfrac{2}{3}CF.\)

Tóm lại ta có

\(GG' = \dfrac{2}{3}AD;\) \(BG = \dfrac{2}{3}BE;\) \(BG' = \dfrac{2}{3}CF.\)

b) So sánh các đường trung tuyến \(BD,\,GI,\,G'K\) của tam giác \(BGG'\) với các cạnh của tam giác \(ABC.\) Ta có \(BD = \dfrac{1}{2}BC\) (vì \(D\) là trung điểm của \(BC\)).

Hai tam giác \(AEG\) và \(G'KG\) có \(AG = GG'\) vì \(G\) là trung điểm của \(AG'\), \(GK = GE\) vì cùng bằng \(\dfrac{1}{3}BE\) và \(\widehat {AGE} = \widehat {G'GK}\) (đối đỉnh). Vậy \(\Delta AEG = \Delta G'KG\), do đó

\(G'K = AE = \dfrac{1}{2}AC\) (vì \(E\) là trung điểm của \(AC\)).

Hai tam giác \(BDG'\) và \(CDG\) bằng nhau theo câu a) nên ta có \(\widehat {G'BD} = \widehat {GCD},\) suy ra \(BG'//CF,\) do đó \(\widehat {FGB} = \widehat {GBI}\) (so le trong). Hơn nữa, \(BG' = CG\) \(\left( { = \dfrac{2}{3}CF} \right)\) suy ra \(BI = \dfrac{1}{2}BG' = \dfrac{1}{2}CG = GF\).

Vậy \(\Delta BFG = \Delta GIB\left( {c.g.c} \right)\), suy ra \(GI = BF = \dfrac{1}{2}AB.\)

Tóm lại \(BD = \dfrac{1}{2}BC;\) \(GI = \dfrac{1}{2}AB;\) \(G'K = \dfrac{1}{2}AC.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài