Bài 13 trang 92 Vở bài tập toán 7 tập 1


Giải bài 13 trang 92 VBT toán 7 tập 1. Xem hình 9 và điền vào chỗ trống trong các câu sau...

Đề bài

Xem hình \(9\) và điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) \(\widehat {{A_2}}\) và ... là một cặp góc so le trong.

b) \(\widehat {{C_3}}\) và ... là một cặp góc trong cùng phía.

c) \(\widehat {{A_1}}\) và ... là một cặp góc kề bù.

d) \(\widehat {{A_2}}\) và ... là một cặp góc đồng vị.

e) \(\widehat {{B_4}}\) và ... là một cặp góc đối đỉnh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

- Hai góc kề bù là hai góc có chung \(1\) cạnh và \(2\) cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là cạnh chung; tổng số đo hai góc đó bằng \(180^o\).

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Lời giải chi tiết

a) \(\widehat {{A_2}}\) và \(\widehat {{B_4}}\) là một cặp góc so le trong.

b) \(\widehat {{C_3}}\) và \(\widehat {{B_4}}\) là một cặp góc trong cùng phía.

c) \(\widehat {{A_1}}\) và \(\widehat {{A_2}}\) là một cặp góc kề bù.

d) \(\widehat {{A_2}}\) và \(\widehat {{B_2}}\) là một cặp góc đồng vị.

e) \(\widehat {{B_4}}\) và \(\widehat {{B_2}}\) là một cặp góc đối đỉnh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí