Bài 1 trang 6 Vở bài tập toán 7 tập 2


Giải bài 1 trang 6 VBT toán 7 tập 2. Hàng ngày, bạn An thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường và thực hiện điều đó trong 10 ngày. Kết quả thu được ở bảng 3 ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hàng ngày, bạn An thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường và thực hiện điều đó trong \(10\) ngày. Kết quả thu được ở bảng 4:

 

LG a

Dấu hiệu mà bạn An quan tâm là gì và dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá trị ?

Phương pháp giải:

- Dấu hiệu là vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu.

Lời giải chi tiết:

Dấu hiệu của An quan tâm là "thời gian đi từ nhà đến trường" của bạn đó.

- Căn cứ vào bảng 3, thì dấu hiệu trên có \(10\) giá trị về thời gian đi được thu thập trong \(10\) ngày, đó là dãy giá trị của dấu hiệu.

Quảng cáo
decumar

LG b

Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó ?

Phương pháp giải:

- Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số lệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.

Lời giải chi tiết:

Trong dãy giá trị đó, có \(5\) giá trị khác nhau là \(17, 18, 19, 20, 21.\)

LG c

Viết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm tần số của chúng.

Phương pháp giải:

- Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số lệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.

- Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy các giá trị của dấu hiệu gọi là tần số của giá trị đó.

Lời giải chi tiết:

Căn cứ vào bảng 3, có thể lập bảng dưới đây về các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 12 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.