Bài 47 trang 82 Vở bài tập toán 7 tập 1


Đề bài

Những điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số \(y = 3x - 1\)

\(A\left( {  - \dfrac{1}{3};0} \right);B\left( {\dfrac{1}{3};0} \right);C\left( {0;1} \right);\)\(D\left( {0; - 1} \right)?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để kiểm tra được điểm nào thuộc đồ thị hàm số thì ta thay tọa độ từng điểm vào hàm số đã cho nếu tọa độ của điểm thỏa mãn công thức hàm số thì điểm đó thuộc đồ thị hàm số đã cho.

Lời giải chi tiết

a) Xét điểm \(A\left( {  - \dfrac{1}{3};0} \right)\)

\(0 \ne  3.\left( { - \dfrac{1}{3}} \right) - 1\).

Vậy điểm \(A\) không thuộc đồ thị của hàm số \(y = 3x - 1\).

b) Xét điểm \(B\left( {\dfrac{1}{3};0} \right)\)

\(0 \ne  3. {\dfrac{1}{3}} - 1\).

Vậy điểm \(B\) thuộc đồ thị của hàm số \(y = 3x - 1\).

c) Xét điểm \(C (0 ;1)\)

\(0 \ne 3.0 - 1 \).

Vậy điểm \(C\) không thuộc đồ thị của hàm số \(y = 3x - 1\).

d) Xét điểm \(D (0 ;-1)\)

\(0\ne 3.0  – 1\).

Vậy điểm \(D\) thuộc đồ thị của hàm số \(y = 3x - 1\).

Trả lời: Các điểm \(A\left( {  - \dfrac{1}{3};0} \right)\) và \(C (0 ;1)\) không thuộc đồ thị của hàm số \(y = 3x - 1\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.