Bài 41 trang 78 Vở bài tập toán 7 tập 1


Đề bài

Hai thanh sắt và chì có khối lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần, biết rằng khối lượng riêng của sắt là \(7,8\,g/c{m^3}\) và của chì là \(11,3\,g/c{m^3}\)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức:

- Tính khối lượng: \(m = V.D\)

- Tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch:

Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

\( \dfrac{x_{1}}{x_{2}}= \dfrac{y_{2}}{y_{1}}; \dfrac{x_{1}}{x_{3}}= \dfrac{y_{3}}{y_{1}}\); ...

Lời giải chi tiết

Do khối lượng của hai thanh sắt và chì bằng nhau nên thể tích và khối lượng của chúng là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.

Gọi \(V_1;V_2\) và \(D_1;D_2\) lần lượt là thể tích và khối lượng riêng của sắt và chì.

Theo tính chất hai đại lượng tỉ lệ nghịch ta có:

\(\dfrac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \dfrac{{{D_2}}}{{{D_1}}}\)

Vì \(D_1=7,8\) và \(D_2=11,3\) nên ta có \(\dfrac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \dfrac{{11,3}}{{7,8}} = 1,45\)

\( \Rightarrow {V_1} = 1,45{V_2}\)

Trả lời: Thể tích của thanh sắt lớn hơn và lớn hơn \(1,45\) lần.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.