Phần câu hỏi bài 4 trang 15, 16 Vở bài tập toán 7 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 4 trang 15, 16 VBT toán 7 tập 1. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 10

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng.

Với \(x\) là số hữu tỉ:

A. Nếu \(x > 0\)  thì

 

\(1)\,\,|x| < x\)

B. Nếu \(x = 0\)  thì

\(2)\,\,|x| = x\)

C. Nếu \(x < 0\)  thì

\(3)\,\,|x| = 3,74\)

D. Nếu \(x =  - 3,74\)  thì

\(4)\,\,|x| =  - x\)

\(5)\,\,|x| = 0\)

Phương pháp giải:

\(\left | x \right |=\left\{\begin{matrix} x& \text{nếu} & x \geq 0 \\ -x& \text{nếu} & x < 0 \end{matrix}\right.\)

Lời giải chi tiết:

Ta nối như sau: A – 2; B – 5; C – 4; D – 3.

Câu 11

Kết quả của phép tính \( - 11,5.21,8 + 1,5.13,3 + 11,5.1,8 + 1,5.6,7\)  là:

\(\begin{array}{l}(A)\,\, - 200\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B)\,\,200\\(C)\,\,260\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(D)\,\, - 260\end{array}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng:

- Tính chất giao hoán:  \(a + b + c = \left( {a + c} \right) + b\)

- Tính chất nhân phân phối giữa phép nhân và phép cộng:

\(ab + ac = a\left( {b + c} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l} - 11,5.21,8 + 1,5.13,3 + 11,5.1,8 + 1,5.6,7\\ = \left( {11,5.1,8 - 11,5.21,8} \right) + \left( {1,5.13,3 + 1,5.6,7} \right)\\ = 11,5.\left( {1,8 - 21,8} \right) + 1,5.\left( {13,3 + 6,7} \right)\\ = 11,5.\left( { - 20} \right) + 1,5.20\\ =  - 11,5.20 + 1,5.20\\ = 20.\left( { - 11,5 + 1,5} \right)\\ = 20.\left( { - 10} \right) =  - 200\end{array}\)

Chọn A.

Câu 12

Khi \(x =  - 0,5\)  thì biểu thức \(|x + 1| + |x - 2| + |x|\)  có giá trị là:

\(\begin{array}{l}(A)\,\,3,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B)\,\,1,5\\(C)\,\,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(D)\,\,2,5\end{array}\)

Phương pháp giải:

\(\left | x \right |=\left\{\begin{matrix} x& \text{nếu} & x \geq 0 \\ -x& \text{nếu} & x < 0 \end{matrix}\right.\)

Thay giá trị \(x =  - 0,5\) vào biểu thức rồi phá từng giá trị tuyệt đối.

Lời giải chi tiết:

Thay\(x =  - 0,5\)  vào biểu thức ta được:

\(\begin{array}{l}| - 0,5 + 1| + | - 0,5 - 2| + | - 0,5|\\ = |0,5| + | - 2,5| + | - 0,5|\\ = 0,5 + 2,5 + 0,5 = 3,5\end{array}\)

Chọn A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.