Bài 12 trang 17 Vở bài tập toán 7 tập 1


Đề bài

Tính nhanh:

a) \(6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)\)

b) \((-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5)\)

c) \(2,9 + 3,7 + (-4,2) + (-2,9) + 4,2\)

d) \((-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng, tính chất nhân phân phối giữa phép nhân với phép cộng.

\(\begin{array}{l}
a + b + c = \left( {a + c} \right) + b\\
\left( {a + b} \right) + c = a + \left( {b + c} \right)\\
ab + ac = a\left( {b + c} \right)
\end{array}\)

Lời giải chi tiết

a) \(6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3) \)

\(= (6,3 + 2,4) + [(-3,7) + (-0,3)] \)

\(= 8,7 + (-4) = 4,7\)

b) \((-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5) \)

\(= [(-4,9) + 4,9] + [ 5,5 + (-5,5)] \)

\(= 0 + 0 = 0\)

c) \(2,9 + 3,7 + (-4,2) + (-2,9) + 4,2 \)

\(= [2,9 + (-2,9)] + [(-4,2) + 4,2] + 3,7 \)

\(=0+0+3,7= 3,7\)

d) \((-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5) \)

\(= 2,8.[ (-6,5) + (-3,5)] \)

\(= 2,8. ( -10) = -28\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.