Bài 17 trang 19 Vở bài tập toán 7 tập 1


Giải bài 17 trang 19 VBT toán 7 tập 1. Tìm x biết...

Đề bài

 Tìm \(x\), biết:

a) \(|x -1,7| = 2,3\)  

b) \(\left| {x + \dfrac{3}{4}} \right| - \dfrac{1}{3} = 0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\begin{gathered}
|A| = B\,\,\left( {B > 0} \right) \hfill \\
\Rightarrow \left[ \begin{gathered}
A = B \hfill \\
A = - B \hfill \\ 
\end{gathered} \right. \hfill \\ 
\end{gathered} \)

Lời giải chi tiết

Ta đã biết với mọi \(x\in \mathbb Q\) ta luôn có \(|x|=|-x|\). Do đó, ta giải như sau:

a) Từ \(|x-1,7|=2,3\) ta suy ra \(x-1,7=2,3\) hoặc \(-(x-1,7)=2,3.\)

Nếu \(x-1,7=2,3\) thì \(x=2,3+1,7=4\)

Nếu \(-(x-1,7)=2,3\) thì \(x-1,7=-2,3\) nên \(x=-2,3+1,7=-0,6\).

Vậy \(x=4;x=-0,6\).

b) Ta có \(\left| {x + \dfrac{3}{4}} \right| - \dfrac{1}{3} = 0\)

Suy ra \(x + \dfrac{3}{4} = \dfrac{1}{3}\) hoặc \( - \left( {x + \dfrac{3}{4}} \right) = \dfrac{1}{3}\)

+) \(x + \dfrac{3}{4} = \dfrac{1}{3}\)

\( \Rightarrow x = \dfrac{1}{3} - \dfrac{3}{4} = \dfrac{{ - 5}}{{12}}\)

+) \( - \left( {x + \dfrac{3}{4}} \right) = \dfrac{1}{3}\)

\( \Rightarrow x + \dfrac{3}{4} =  - \dfrac{1}{3} \Rightarrow x =  - \dfrac{1}{3} - \dfrac{3}{4} = \dfrac{{ - 13}}{{12}}\)

Vậy \(x = \dfrac{{ - 5}}{{12}};\,\,x = \dfrac{{ - 13}}{{12}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí