CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 34 trang 73 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 34 trang 73 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 34 trang 73 VBT toán 7 tập 1. Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của các hàm số: a) y = x...

Xem chi tiết
Bài 35 trang 74 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 35 trang 74 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 35 trang 74 VBT toán 7 tập 1. Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x...

Xem chi tiết
Bài 36 trang 75 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 36 trang 75 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 36 trang 75 VBT toán 7 tập 1. Đường thẳng OA trong hình 10 là đồ thị của hàm số y = ax...

Xem chi tiết
Bài 37 trang 75 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 37 trang 75 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 37 trang 75 VBT toán 7 tập 1. Vẽ đồ thị của hàm số y =f(x) = -0,5x. Bằng đồ thị hãy tìm...

Xem chi tiết
Bài 38 trang 76 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 38 trang 76 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 38 trang 76 VBT toán 7 tập 1. Hai cạnh của hình chữ nhật có độ dài là 3m và x (m)...

Xem chi tiết
Bài 39 trang 77 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 39 trang 77 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 39 trang 77 VBT toán 7 tập 1. Đường thẳng OA trên hình 13 là đồ thị của hàm số y = ax. Hệ số a bằng bao nhiêu?

Xem chi tiết
Bài 40 trang 78 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 40 trang 78 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 40 trang 78 VBT toán 7 tập 1. Một tấn nước biển chứa 25 kg muối. Hỏi 250g nước biển đó chứa bao nhiêu gam muối?

Xem chi tiết
Bài 41 trang 78 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 41 trang 78 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 41 trang 78 VBT toán 7 tập 1. Hai thanh sắt và chì có khối lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ...

Xem chi tiết
Bài 42 trang 79 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 42 trang 79 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 79 VBT toán 7 tập 1. Cả chiều dài và chiều rộng đầy bể đều giảm đi một nửa. Hỏi chiều cao phải thay đổi như thế nào để bể xây được vẫn có thể tích là V ...

Xem chi tiết
Bài 43 trang 79 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 43 trang 79 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 43 trang 79 VBT toán 7 tập 1. Viết tọa độ các điểm A, B, C, D, E, F, G trong hình 14...

Xem chi tiết
Bài 44 trang 80 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 44 trang 80 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 44 trang 80 VBT toán 7 tập 1. Trong mặt phẳng tọa độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(3;5); B(3;-1); C(-5;-1). Tam giác ABC là tam giác gì?

Xem chi tiết
Bài 45 trang 80 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 45 trang 80 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 45 trang 80 VBT toán 7 tập 1. Một vận động viên xe đạp đi được quãng đường 140 km từ TP Hồ Chí Minh ...

Xem chi tiết
Bài 46 trang 81 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 46 trang 81 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 46 trang 81 VBT toán 7 tập 1. Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số: a) y = - x ...

Xem chi tiết
Bài 47 trang 82 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 47 trang 82 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 47 trang 82 VBT toán 7 tập 1. Những điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số y = 3x - 1 ...

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Đại số 7 - Đề số 1 Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Đại số 7 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút chương 2: Hàm số và đồ thị đề số 1 trang 83 VBT lớp 7 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Đại số 7 - Đề số 2 Đề kiểm tra 45 phút chương 2 phần Đại số 7 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút chương 2: Hàm số và đồ thị đề số 2 trang 83 VBT lớp 7 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài